Nuacht

Tá €26,000 breise ceadaithe ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, le freastal ar an éileamh faoi Chiste

Chun mionbhus le hardaitheoir a cheannach don Ionad Lae, An Tulach, Conamara, Co. na Gaillimhe

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tar éis moladh d'úinéirí madraí agus don phobal i gcoitinne gan dul a chóir cóilíneacht éan i gCuan Loch Garman

Seoladh Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (SGE) treoirleabhar allamuigh nua, agus léarscáil geolaíoch 1:50,000 de Leithinis an Daingin

Chun balla cosanta agus fál a thógáil taobh le Ionad Cuimhneacháin na nImirceach i gCarna

D'fhógair Príomh-Aoire, Joe McHugh, go bhfuil plean teanga Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta Mhúscraí ceadaithe aige faoin bpróiseas pleanála teanga.

 

Gailearaí