Nuacht

Tá sé fógartha ag an Uasal Eoghan Ó Murchú, an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, go ndearnadh ordú faoi Acht an Reifrinn 1998

Sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta, an ceiliúradh mór a dhéantar in Éirinn ar ár n-oidhreacht náisiúnta

Seolann an tAire Madigan agus an tAire Griffin i gcomhar le Fáilte Éireann Tabhair Faoi Chroí Fiáin na hÉireann

Rinne Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Plean Gníomhaíochta 2018-2022 don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

D’fhógair Joe McHugh, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, go bhfuil deontas de €1,230 ceadaithe aige

Is fiú breis is €1 billiún tionscal closamhairc agus beochana d'Eacnamaíocht na hÉireann

An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, roimh fhógra ón gComhairle Ealaíon maidir le maoiniú ar fiú beagnach €7 milliún

Cuirfidh an tAire Josepha Madigan T.D., fáilte inniu roimh an Lánúin Ríoga, Prionsa na Breataine Bige agus a bhean chéile, Bandiúc Chorn na Breataine

D'fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeilge, beart tacaíochtaí breise a bheidh dírithe ar threisiú a dhéanamh ar earnáil

 

Gailearaí