Nuacht

D'fhógair an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, beart tacaíochtaí breise inniu a bheidh dírithe ar threisiú a dhéanamh ar an earnáil

Tá €26,000 breise ceadaithe ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, le freastal ar an éileamh faoi Chiste

Chun mionbhus le hardaitheoir a cheannach don Ionad Lae, An Tulach, Conamara, Co. na Gaillimhe

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tar éis moladh d'úinéirí madraí agus don phobal i gcoitinne gan dul a chóir cóilíneacht éan i gCuan Loch Garman

Seoladh Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (SGE) treoirleabhar allamuigh nua, agus léarscáil geolaíoch 1:50,000 de Leithinis an Daingin

Chun balla cosanta agus fál a thógáil taobh le Ionad Cuimhneacháin na nImirceach i gCarna

 

Gailearaí