Nuacht

Tá an-áthas ar an Aire Josepha Madigan, maoiniú €882,000 a lamháil do Chultúr Éireann chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain in 2018.

D’fhógair an Aire Joe McHugh, gur cheadaigh sé deontas €283,347 do Camara Ireland chun an tionscadal Clár TechSpace a fhorbairt tuilleadh.

D’fhógair an Aire Joe McHugh, go bhfuil deontas de €2,515 ceadaithe aige do Choiste Forbartha an tSean Phobail chun cur ar a gcumas córas soilsithe stáitse a cheannach.

D’fhógair an Aire Joe McHugh, go bhfuil deontas €2,878 ceadaithe aige d’Fhorbairt Pobail Mhaigh Cuilinn chun cuidiú leo staidéar féidearthachta a dhéanamh.

D’fhógair an Aire Joe McHugh, go bhfuil deontas €3,939 ceadaithe aige do Bhord na nÓg, CLG Ghaoth Dobhair, chun cuidiú leo trealamh traenála spóirt a cheannach.

Fógraíonn an tAire Josepha Madigan plean a bhfuil sé i gceist leis €1.2 billiún a infheistiú inár mbonneagar cultúir, oidhreachta agus teanga mar chuid den Tionscadal Éire 2040

D'fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, inniu go mbainfeadh 76 thionscadal oidhreachta ar fud an stáit leas as €1.3m ó Chiste Struchtúr i mBaol 2013.

D'fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, inniu go raibh 370 tionscadal oidhreachta ar fud na tíre maoinithe faoi Scéim Infheistíochta Oidhreachta Tógtha 2018.

 

Gailearaí