Nuacht

Tá fáilte curtha ag Catherine Martin TD, Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus ag Jack Chambers TD, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit...

Tá tuilleadh íomhánna a glacadh de Chláir na mBásanna a bhaineann leis na blianta 1871 go 1877 anois ar fáil le féachaint orthu ar an láithreán gréasáin,www.irishgenealogy.ie...

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D. agus Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit na Gaeltachta agus Spóirt, Jack...

Tá sé fógartha ag an Aire Oidhreachta agus Athchóirí Toghcháin Malcolm Noonan T.D. inniu (Cuir Isteach Dáta), go bhfuil maoiniú deontais díreach faoi bhun €107,000 ceadaithe aige do 8 ngrúpa...

Tá sé fógartha ag an Aire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus na Gaeltachta, Catherine Martin T.D., inniu go bhfuil maoiniú €143,475 ceadaithe don Cheoláras Náisiúnta chun bonneagar físeáin do shruthú beo leanúnach a cheannach...

Tá sé fógartha ag an Aire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus na Gaeltachta, Catherine Martin T.D., inniu go bhfuil maoiniú €169,740 ceadaithe d'Áras Nua-Ealaíne na hÉireann chun Córas Bainistithe Bailiúchán nua a cheannach...

Tá áthas ar an Aire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Spóirt agus Gaeltachta, Catherine Martin T.D. a dheimhniú go bhfuil an Dr Sandra Collins athcheaptha ina Stiúrthóir ar Leabharlann Náisiúnta na hÉireann...

Chaith an tAire Stáit don Oidhreacht agus Athchóiriú Toghchán, Malcolm Noonan T.D., an lá inniu (17 Lúnasa, 2020) ag tabhairt cuairt ar phortaigh sa Mhí agus san Iarmhí - portaigh atá á n-athnuachan de bharr obair Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) a Roinne le cúnamh ó Bhord na Móna chomh maith le Comhairle Caomhnaithe Phortaigh na hÉireann, gníomhaireachtaí eile agus iarrachtaí an phobail...

D’fhógair an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta, Catherine Martin TD, agus Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers TD inniu go bhfuil maoiniú beagnach €10,000 ceadaithe do Raidió na Life chun ríomhairí nua a cheannach don eagraíocht...

 

Gailearaí