An Nuacht is Déanaí

December  5th,  2019

An Tionscadal Taighde, Thar 2022 Amach: Maoinchiste Annála Samhalta na hÉireann, óna n-eascróidh dea-thoradh uile-oileáin agus idirnáisiúnta ar Dheich mBliana na gCuimhneachán, á sheoladh ag an Taoiseach agus ag an Aire Madigan

Tá maoiniú Rialtais ar fiú €2.5 milliún é do phríomhthionscadal taighde a bhfuil Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath i mbun na ceannródaíochta ina leith fógartha inniu ag an Taoiseach Leo Varadkar.

December  2nd,  2019

Ciste nua - NASC Gaeltachta, seolta ag an Aire Stáit Kyne chun naisc bhreise a chothú idir ceantair éagsúla Ghaeltachta

D’fhógair Seán Kyne TD, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus na hOileáin, go bhfuil ciste nua, NASC Gaeltachta bunaithe aige ar mhaithe le cabhrú tuilleadh le himeachtaí aon-uaire a eagrú a mbeidh mar aidhm acu naisc bhreise a chothú idir ceantair éagsúla Ghaeltachta.

December  2nd,  2019

An Chéad Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn ar Fheidhmiú Phlean Gníomhaíochta Closamhairc foilsithe ag an Aire Madigan

Dul chun cinn suntasach i dtreo Éire a bheith ina mol domhanda maidir le léiriú Scannán, Drámaíocht Teilifíse agus Anamúlacht

November  28th,  2019

€1 mhilliún ar fáil d'athbheochan bunaithe ar an oidhreacht i mbailte stairiúla na hÉireann do 2020

Tionscadail chaomhnaithe bunaithe ar an oidhreacht

November  28th,  2019

Tuilleadh Gníomhaíochtaí don Bhithéagsúlacht ar siúl ar fud na tíre agus Maoiniú níos mó ag déanamh soláthair do Thionscadail Ilbhliantúla

Fáilte curtha ag an Aire Madigan roimh thús a bheith á chur le leathadh amach 38 tionscadal nua ar fud na tíre agus tuilleadh maoinithe faighte ag údaráis áitiúla chun gníomhaíochtaí sa Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht a chur chun cinn

November  28th,  2019

Tugann an tAire McHugh cuireadh do thuismitheoirí rogha pátrúnachta a léiriú do cheithre scoil nua atá le bunú i 2020

Inniu (Déardaoin, 28 Samhain) ghríosaigh an tAire Oideachais, Joe McHugh, T.D., tuismitheoirí agus caomhnóirí chun a dtuairimí a léiriú ar an bpróiseas pátrúnachta do cheithre bhunscoil atá le bunú an bhliain seo chugainn.