Calafoirt agus aerfoirt

Dhearbhaigh an tUas. Alan Kelly, T.D., an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil inniu (an 27 Eanáir 2016) go bhfuil €8 milliún á leithdháileadh faoin bPlean Caipitil 2016 – 2021 chun cé Inis Oírr a athfhorbairt agus athdhearbhaigh sé tiomantas an Rialtais do phobail na n-oileán...

D'fhógair an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., inniu go bhfuil an tuarascáil ...

Tá fógartha ag an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD, go bhfuil deontas de €54,479.25 ceadaithe aige chun athchóiriú a dhéanamh ar aeradróm Inis Oírr, Co na Gaillimhe...

 

Gailearaí