Oideachas

D’fhógair Joe McHugh TD, an tAire Oideachais agus Scileanna, inniu go bhfuil cúig bhunscoil nua a bhunófar sa tréimhse 2020-2022 le hainmniú don Ghaeloideachas...

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh T.D. inniu cumhdaigh bhreise do chosaint leanaí i scoileanna le tús na sainchigireachtaí um chosaint leanaí. Ciallaíonn faomhadh...

D’fháiltigh an tAire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh T.D., inniu roimh na torthaí an-dearfacha ón gcéad thuairisc Chigireachta ar an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta agus ar an dul chun cinn suntasach atá déanta ag na scoileanna atá páirteach...

D’fhógair Joe McHugh T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin inniu (Déardaoin) go bhfuil deontas suas le €69,196 ceadaithe aige do...

Ba chúis áthais don Aire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton Uasal T.D., foirgneamh scoile nua Ghaelscoil Philip Barún a oscailt go hoifigiúil...

Ag eascairt as an seoladh a rinneadh mí Dheireadh Fómhair seo caite ar Pholasaí na Roinne don Oideachas Gaeltachta 2017-2022, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna...

D’fhógair an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., inniu go bhfuil deontas, ar fiú €740,000 in iomlán é...

Chuir Donnchadh Mac Fhionnlaoich, an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, fáilte inniu...

20iú Feabhra 2014 Duirt an Taoiseach: "Tá mé fíor-bhuíoch den Choláiste Ollscoile, anseo i mBaile Átha Cliath....

 

Gailearaí