Scoileanna

Áirítear athruithe i gcuraclam na Gaeilge i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge agus i scoileanna príomhshrutha, trialacha béil Gaeilge éigeantacha sa tsraith shóisearach, leathnú ar scolaíocht trí mheán na Gaeilge...

D’fhoilsigh an tAire Oideachais agus Scileanna, an tUasal Ruairí Quinn T.D., tuarascáil an Ghrúpa Comhairligh ag an bhFóram faoi Phátrúnacht agus Iolrachas in Earnáil an Bhunoideachais inniu...

Inniu, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn, TD, na cinntí atá déanta aige faoi phátrúnacht na mbunscoileanna nua atá le bunú...

 

Gailearaí