November  13th,  2019

Borradh 100% ar chóras scrúdaithe Theastas Eorpach na Gaeilge i mblian...

Maoiniú os cionn €500,000 curtha ar fáil do Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad

November  11th,  2019

Fógraíonn an tAire McHugh na scoileanna atá roghnaithe le bheith páirt...

Corpoideachas agus ábhair eile le teagasc trí mheán na Gaeilge

November  1st,  2019

An tAire Stáit O’Donovan ionadaí an Rialtais ag Comóradh Idirnáisiúnta...

Tá Comóradh Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir ar siúl i mbliana san Irish Cultural Centre agus i McClelland Library, Phoenix, Arizona, Dé Domhnaigh, an 3 Samhain.

October  31st,  2019

Bronnadh Stairiúil de chuid Óglaigh na hÉireann déanta ar Ard-Mhúsaem ...

Bronnann Muintir an Cheannfoirt Galligan Bata agus Páipéir ar an Stát

Gailearaí