Foilsithe ar 

Ag éirí le clár an NPWS leis an iolar mara a thabhairt ar ais arís - éan óg scaoilte amach an dul chun cinn is déanaí

Tá sé fógartha ag Anaclanna Dúlra an Ghleanna Ghairbh go bhfuil éan óg Iolair Mara scaoilte amach ansin, an dara ceann i gCo. Chorcaí ó thús na bliana. Tugadh 100 éan iolair mara isteach go hÉirinn as an Iorua idir 2007 agus 2011 mar chuid de chlár chun an speiceas aitheanta seo a thabhairt ar ais in Éirinn ó tharla iad i léig le céad bliain roimhe sin. Is ó Black P (an ceann baineann) agus Blue W (an ceann fireann), péire den 100 éan sin, an ceann óg seo a scaoileadh amach. 
Is tionscnamh i gcomhar an tionscadal Iolair Mhara idir Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Iontaobhas an Iolair Fíréan i gcomhar leis an NorskInstitutt for Naturforskning (NINA) agus Cumann Éaneolaíoch na hIorua. An Dr Allan Mee atá ag bainistiú an tionscadail.

Ainneoin brú ó Covid-19, tá radharc ón spéir ag na Maoir ar a bhfuil ag tarlú. Dúirt an Maor Clare Heardman:

Tá srianta móra curtha ag Covid-19 ar an méid monatóireachta is féidir linn a dhéanamh i mbliana agus mar sin tá an t-ádh dearg orainn go bhfuil an ceamara seo feistithe le gur féidir linn súil a choinneáil go cianda ar nead an Ghleanna Ghairbh. 

Is cúis áthais dúinn i mbliana gur féidir linn roinnt den spraoi a bhaineann le bheith ag féachaint ar na hiolair sa nead a roinnt le pobal níos mó. Tá go leor daoine coinnithe sa bhaile faoi láthair agus mar sin tá súil agam go mbainfidh daoine, cibé áit a bhfuil siad, sult as an léargas seo ar an dúlra agus go nglacfaidh siad misneach as. 

Rinneadh an tréimhse goir, díreach sular scaoileadh amach an t-éan, a shruthú beo ar cheamara gréasáin. An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, le cead ón OPW, a chuir suas an ceamara.

Tá iolair ag neadú sa Ghleann Garbh ó 2013. Trí bliana ina dhiaidh sin, scaoil dhá iolar sa nead seo an chéad éan amach i gCo. Chorcaí le céad bliain. Eddie a tugadh air. Chuir iolar óg baineann, ar ar tugadh P, an ruaig ar an gcéad iolar baineann (Green D) in 2018. Níor scaoil an t-iolar óg baineann agus ceann fireann a bhí ann aon éan amach in éineacht go dtí anois. Gan an t-am a bheith cóiriúil agus drochaimsir, Stoirm Hannah san áireamh, ba chúis leis sin agus mar sin tá na Maoir thar a bheith sásta gur éirigh leo i mbliana.

Tá na hiolair nua a tugadh isteach á mbunú féin agus ag pórú de réir a chéile agus tá thart ar dhá phéire dhéag anois ar fad ar fud Chontae Chorcaí, Contae Chiarraí, Tiobraid Árann agus Contae na Gaillimhe. An t-iolar mara an tríú éan is mó in Éirinn agus a bhfuil réise sciathán de suas le 2.45m aige. Bíonn na cinn bhaineanna timpeall is 40 faoin gcéad níos mó ná na cinn fhireanna agus d’fhéadfadh siad a bheith suas le 7kg meáchain.

• Chun féachaint ar an gceamara láithreáin beo, cliceáil anseo
• Is féidir teacht ar a thuilleadh eolais faoi stair iolair an Ghleanna Ghairbh agus iarrachtaí póraitheanseo
• Chun teacht ar fhíricí faoi iolair mhara: cliceáil anseo
• Déanfar nasc chuig an scéal chomh maith le híomhánna a fhoilsiú ar láithreán gréasáin na Roinne.