Foilsithe ar 

Deontas €67,000 ceadaithe ag an Aire Stáit Mac Fhionnlaoich chun soilse a chur ar chéanna ar oileáin i nDún na nGall

Tá se fógartha ag Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, go bhfuil deontas €67,000 ceadaithe aige do Chomhairle Contae Dhún na nGall le haghaidh soilse ar chéanna éagsúla ar oileáin amach ó chósta Dhún na nGall. Is deontas 75% atá i gceist ón Roinn le 25% ag teacht ón gComhairle Contae. Tá na sonraí tugtha leis seo.

Ag fógairt an deontais, dúirt an tAire Mac Fhionnlaoich go raibh sé an-sásta an deontas a cheadú don Chomhairle Contae mar go bhfuil sábháilteacht an-tábhachtach i gcomhthéacs na n-oileán. "Má tá an pobal inmharthana le filleadh riamh ar na hoileáin go buan beidh seirbhísí den chineál seo riachtanach le iad a mhealladh ar ais," a dúirt an tAire Stáit. "Tá áilleacht ar leith ag baint leis na hoileáin seo," a dúirt sé, "agus cuideoidh na háiseanna seo go mór leo."

Áit                                       CineálSolais                    Líon                        Costas

Gabhla - Tor na mBláthán Gnáthsholas                         3                          €10,500

Inis Oirthir                               Hibrideach                          1                          €14,500

Inis Mhic an Doirn                Gnáthsholas                        1                          €4,000

Oileán an Bhráighe–Cabhsa Gnáthsholas                    3                       €9,000

-Sleamhnán                                                                        1                        €4,000

Inis Meáin                                 Hibrideach                      1                         €14,500

Uaig                                            Hibrideach                        1                      €10,500

IOMLÁN     €67,000