Nuacht

Is ionann an méadú ar mhaoiniú agus €21 mhilliún i gcaiteachas caipitil, méadú 39% ar mhaoiniú 2018 agus €15 mhilliún i gcaiteachas reatha...

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, sonraí maidir le 30 tionscnamh agus tionscadal a bhfuil tacaíocht á fáil acu ó Chlár Éire Ildánach

D’fhógair Joe McHugh, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, inniu, 4 Deireadh Fómhair

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, go bhfuil maoiniú deontais de bheagnach €137,000 do dhá ghrúpa agus eagraíocht pobail

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D., maoiniú €5,000 don eagraíocht Poetry Ireland chun Coole

Leanann an Rialtas ag deimhniú go sásaíonn an soláthar múinteoirí an t-éileamh atá ann

Cuireann an Músaem tuiscint níos fearr chun cinn ar shuntas stairiúil agus ar thábhacht chomhaimseartha na clódóireachta in Éirinn trí léargas a thabhairt...

D’fheidhmigh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, ag an 27 Searmanas Dámhachtainí Business to Arts Allianz a reáchtáladh ag Amharclann Bord Gáis Energy.

Seolfaidh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, taispéantas speisialta ina ndéantar comóradh ar an ról a bhí ag na mílte fear agus bean...

 

Gailearaí