Nuacht

Leanann an Rialtas ag deimhniú go sásaíonn an soláthar múinteoirí an t-éileamh atá ann

Cuireann an Músaem tuiscint níos fearr chun cinn ar shuntas stairiúil agus ar thábhacht chomhaimseartha na clódóireachta in Éirinn trí léargas a thabhairt...

D’fheidhmigh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, ag an 27 Searmanas Dámhachtainí Business to Arts Allianz a reáchtáladh ag Amharclann Bord Gáis Energy.

Seolfaidh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, taispéantas speisialta ina ndéantar comóradh ar an ról a bhí ag na mílte fear agus bean...

Tá léirmheastóirí amharclannaíochta de chuid na Breataine tar éis ardmholadh a thabhairt d’ocht seó Éireannacha a cuireadh i láthair i nDún Éideann

Cuirfidh nach mór €682,000 den mhaoiniú sin ar chumas 115 ealaíontóir agus eagraíocht ealaíon Éireannacha tionscadail a chur i láthair i níos mó ná 38...

Tá cabhair an phobail á lorg ag Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Gardaí i gCo. Lú

An bhuíon is mó riamh d’ealaíontóirí na hÉireann ag tabhairt aghaidh ar Albain le Drámaíocht, Litríocht, Ballet agus Damhsa Comhaimseartha mar chuid de Chultúr Éireann GB18

Is féidir le líonta neamh-inbhuanaithe fianna tionchar diúltach a imirt ar thalmhaíocht, ar chaomhnú, ar chuspóirí foraoiseachta agus ar shábháilteacht ar an mbóthar freisin.

 

Gailearaí