Nuacht

Tá Cultúr Éireann ag déanamh ceiliúrtha ar an rath a bhí ar an gcéad 50 taibhiú ar líne a thug an t-aos dána faoi scéim Éire i mbun Taibhithe a bhfuil breathnaithe ag breis is 320,000 duine air go dtí seo.

Tá gealltanas tugtha inniu ag Josepha Madigan T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Cultúir, go dtabharfar tacaíocht do Ghaillimh 2020 de réir mar a thosóidh sé ag scrúdú féidearthachtaí le haghaidh clár leasaithe.

Tá sonraí maidir le craoladh Creative Kids, clár faisnéise nua, fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan inniu (an 30 Aibreán 2020) a bheidh á chraoladh Dé Domhnaigh an 3 Bealtaine ag 6.30pm ar bhealach teilifíse RTÉ One.

Sheol an Chomhairle Oidhreachta suirbhé inniu ar an tionchar atá ag an ngéarchéim Covid-19 ar an earnáil oidhreachta.

Tá sé fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan, T.D. go bhfuil leabhar nua seolta a bhaineann le cúrsaí talmhaíochta agus comhshaoil dar teideal ‘Farming for Nature’ The Role of Results-Based Payments’ arna fhoilsiú ag Seirbhís Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra na Roinne agus ag Teagasc.

Tá sé fógartha ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta nach reáchtálfar aon chúrsa foghlama Gaeilge sa Ghaeltacht an samhradh seo de bharr na paindéime Covid-19.

Éan scaoilte amach in Anaclann Dúlra an Ghleanna Ghairbh, Co. Chorcaí An 100 éan óg a tugadh isteach as an Iorua in 2007-2011 ag scaoileadh amach glúin d’iolair óga in Éirinn

Scrúduithe scríofa na hArdteistiméireachta curtha ar athló go dtí deireadh Iúil/Lúnasa. Scrúduithe agus measúnaithe scoilbhunaithe go luath sa scoilbhliain nua in ionad scrúduithe na Sraithe Sóisearaí i mí an Mheithimh.

Bord na Móna chun bainistiú tionscadail a dhéanamh ar chlár náisiúnta athchóirithe na bportach ardaithe cosanta 2020 €5m leithroinne chun breis is 1,800 heicteár a athchóiriú

Tá an ráiteas a rinne Bord Ghaillimh 2020 inniu maidir leis na cinntí deacra a b’éigean dó a dhéanamh clár cultúir agus imeachtaí Ghaillimh 2020 Príomhchathair Chultúir na hEorpa a chiorrú mar gheall ar an tionchar atá ag na srianta atá i bhfeidhm le dul i ngleic le géarchéim COVID-19 aitheanta ag Josepha Madigan, T.D,. an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

 

Gailearaí