Nuacht

Tháinig laghdú ar an ráta dífhostaíochta i Ráithe 4 2015, dar leis an Phríomh-Oifig Staidrimh....

Teachtaireacht Nollaig ó Taoiseach Enda Kenny do muintir na hÉireann sa bhaile agus thar lear...

Rinne an Taoiseach, Enda Kenny, agus an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh, An Teanga Bheo, snáithe Gaeilge Éire 2016...

Tá sé ráite ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Mhic Unfraidh, inniu gur mian léi tús a chur le plé náisiúnta ar fhorbairt an chéad pholasaí náisiúnta...

Inniu sheol an tAire Cosanta, an tUasal Simon Coveney, feachtas nua earcaíochta chun Earcaigh Seirbhíse Ginearálta a earcú san Arm...

Tá an ráta dífhostaíochta coigeartaithe go séasúrach níos lú ná 10%, dar leis an Phríomh-Oifig Staidrimh. Dar le príomhthorthaí an Suirbhé Ráithiúil Náisiúnta...

D’fhógair an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh, inniu an Teanga Bheo, an snáithe Gaeilge d’Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain...

Tá Seachtain na Gaeilge 2015 ar siúl ó 1-17 Márta, agus tá go leor imeachtaí ar siúl ar fud na tíre...

Bhí méadú bliantúil i bhfostaíocht arbh ionann é agus 1.5% nó 29,100 sa bhliain chuig an gceathrú ráithe de 2014, ag tabhairt an líon iomlán i bhfostaíocht go 1,938,900...

D’fhonn tacú leis an éagsúlacht atá in Éirinn mar gheall ar mhuintir na Polainne, bunaíodh PolskaÉire 2015 mar fhéile náisiúnta a bheidh á reáchtáil ag an am céanna...

 

Gailearaí