Foilsithe ar 

Cláir Rialtais

JOBS_Film_strip_2

Tá cruthú post agus cosaint post riachtanach do théarnamh na tíre agus ríthábhachtach d’fholláine gheilleagrach agus shóisialta an náisiúin. Tá poist mar chuid lárnach dá gcuid oibre ag an Rialtas seo ó gcéad lá ar tháinig siad i gcumhacht.

Tá obair an Rialtais leagtha amach in dhá dhoiciméad chroíláir Bealaí Chun na hOibre agus Plean Gnímh maidir le Poist. Leagtar amach sa dá dhoiciméad seo raon iomlán clár nua agus nuálach atá éifeachtach ó thaobh costais de le dul i ngleic leis an dúshlán a bhaineann le poist. Féadfaidh tú tuilleadh a fháil amach faoi na pleananna seo má léann tú an t-eolas atá ar thaobh na láimhe clé an leathanaigh seo. 

JOBS_govt progs filmstrip