ga - Agriculture

Tuairiscíodh go raibh líon mór cráifisce fionnuisce mairbh in Abhainn na Bearú sa stráice ó Cheatharlach go Gráig na Manach. Tá sé deimhnithe...

D’fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. inniu ceapachán Ghrúpa Athbreithnithe neamhspleách um Cheadúnú Dobharshaothraithe chun...

Mhol Andrew Doyle T.D., Aire Stáit ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara do dhaoine fíorchrann Nollag Éireannach a cheannach i mbliana agus é ag tabhairt cuairt ar...

D'fhógair an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys T.D., sonraí inniu (Dé Céadaoin) maidir le céim nua den tionscnamh REDZ le...

 

Gailearaí