Comhshaol

Táthar ag moladh d’aon duine a úsáideann uisce gach is féidir a dhéanamh le stop a chur le plá na cráifisce, tar éis ráig ar an Lothra i dTiobraid Árann Thuaidh a bheith deimhnithe...

Táthar ag glacadh le hiarratais ar chomórtas Bhailte Slachtmhara 2017 SuperValu ón lá inniu, an 5 Aibreán 2017. Is í an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe...

Tá fógartha ag Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta go bhfuil plean nua bainistíochta á fhorbairt...

Tá an cúigiú tuarascáil bhliantúil ar bhagairtí ar éin chreiche foilsithe inniu (Dé Céadaoin) ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta. Tá an tuairisc curtha le chéile ag Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra...

Is é Na Sceirí, Co Bhaile Átha Cliath, an baile is slachtmhaire in Éirinn in 2016. Ainmníodh na Sceirí inniu (26ú Meán Fómhair) ar an mbaile is slachtmhaire...

Tráthnóna inniu (Déardaoin) tá an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Mhic Unfraidh TD, ag seoladh taispeántas ag Bailiúchán Jackie Clarke i mBéal an Átha, Contae Mhaigh Eo le bunú Chumann na mBan a chomóradh. Agus í ag labhairt ag an ócáid, dúirt an tAire Mhic Unfraidh: ‘Tá lúcháir orm bheith ag tabhairt cuairte den [...]

Dé Sathairn 6ú Deireadh Fómhair, 2012. Beidh an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., ina aoí speisialta ag searmanas bronnta céime do mhic léinn ar éirigh leo an...

Mar chuid de Chlár Gnímh an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Phil Hogan chun an Rialtas Áitiúil a Athchóiriú Rialtais Áitiúil, Tús Áite do na Daoine, beidh ról nua agus níos mó ag Údaráis Áitiúla i bhForbairt Eacnamaíoch Áitiúil...

Cuimseoidh an Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú)(Uimh.2) 2012, atá foilsithe inniu (19 Iúil, 2012) ag an Aire Tithíochta & Pleanála, Jan O’Sullivan T.D...

 

Gailearaí