Tithíocht

D’fhógair an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, an tUasal Eoghan Ó Murchú T.D., inniu (27 Meán Fómhair) tús le comahirliúcháin poiblí ar an Measúnacht...

Cuimseoidh an Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú)(Uimh.2) 2012, atá foilsithe inniu (19 Iúil, 2012) ag an Aire Tithíochta & Pleanála, Jan O’Sullivan T.D...

 

Gailearaí