Geilleagar

D'fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh T.D., inniu (15 Meán Fómhair) go bhfuil plean teanga an Limistéir Pleanála Teanga Gaeltachta...

Tá fáilte curtha ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh T.D. roimh chinneadh Fhoras na Gaeilge maoiniú speisialta de €450,000 a chur ar fáil do Bhliain na Gaeilge 2018...

D’fhógair Seán Kyne T.D., Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, inniu go bhfuil deontas suas le €2,606 ceadaithe aige do Chomhlacht Forbartha na nDéise...

Is oth leis an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich an fógra atá déanta ag Largo Foods inniu...

7iú Márta 2014 Dúirt an Taoiseach Enda Kenny: Tá fhios agat an freagra a thug sí duit agus mé fhéin. Tá an próiseas seo ag dul ar aghaidh. Tá cruinniú ag tarlú agus tar eis tarlú ó thaobh...

30iú Deireadh Fomhair 2013 A dhaoine uaisle, a aíonna oirirce, fáilte go Baile Átha Cliath, an áit is...

Chuir an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., fáilte inniu (5 Nollaig 2012) roimh an leithdháileadh atá beartaithe don Roinn...

Mar chuid de Chlár Gnímh an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Phil Hogan chun an Rialtas Áitiúil a Athchóiriú Rialtais Áitiúil, Tús Áite do na Daoine, beidh ról nua agus níos mó ag Údaráis Áitiúla i bhForbairt Eacnamaíoch Áitiúil...

Tá fáilte curtha inniu (18/4/12) ag Aire Stáit na Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., roimh fhógra an Taoisigh, Enda Kenny T.D., go bhfuil Mylan, an déantóir cineálach cógaisíochta is mó in Éirinn..

Tá fógraithe inniu (14ú Márta 2012) ag Donnacha Mac Fhionnlaoich T.D., Aire Stáit na Gaeltachta, go bhfuil €41,494 ceadaithe aige chun a chur ar a...

 

Gailearaí