Oideachas

Inniu, d’fháiltigh an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh T.D. agus an tAire Ardoideachais Mary Mitchell O’Connor T.D. roimh léirithe spéise do roinnt folúntas ar údaráis rialaithe...

D’fhógair Joe McHugh TD, an tAire Oideachais agus Scileanna, inniu go bhfuil cúig bhunscoil nua a bhunófar sa tréimhse 2020-2022 le hainmniú don Ghaeloideachas...

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh T.D. inniu cumhdaigh bhreise do chosaint leanaí i scoileanna le tús na sainchigireachtaí um chosaint leanaí. Ciallaíonn faomhadh...

D’fháiltigh an tAire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh T.D., inniu roimh na torthaí an-dearfacha ón gcéad thuairisc Chigireachta ar an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta agus ar an dul chun cinn suntasach atá déanta ag na scoileanna atá páirteach...

D’fhógair Joe McHugh T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin inniu (Déardaoin) go bhfuil deontas suas le €69,196 ceadaithe aige do...

Ba chúis áthais don Aire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton Uasal T.D., foirgneamh scoile nua Ghaelscoil Philip Barún a oscailt go hoifigiúil...

Ag eascairt as an seoladh a rinneadh mí Dheireadh Fómhair seo caite ar Pholasaí na Roinne don Oideachas Gaeltachta 2017-2022, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna...

D’fhógair an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., inniu go bhfuil deontas, ar fiú €740,000 in iomlán é...

Chuir Donnchadh Mac Fhionnlaoich, an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, fáilte inniu...

 

Gailearaí