An Nuacht is Déanaí

January  18th,  2019

Deontas ceadaithe ag an Aire Stáit Kyne do Choláiste Chamuis, Ros an Mhíl

D’fhógair an Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, go bhfuil deontas suas le €5,068

January  11th,  2019

Fógraíonn an tAire freagrach as Cosaint, Paul Kehoe, maoiniú maidir le hOiliúint Seoltóireachta Éireann (STIRL)

100 breis ógánach ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste agus ón earnáil mhíchumais chun taithí a fháil ar bord longa arda agus árthaí eile

January  11th,  2019

An tAire Madigan i Nua-Eabhrac chun cuairt a thabhairt ar Ionad Ealaíon nua na nGael agus chun bualadh le Gréasán Ionaid Chultúir na hÉireann i Meiriceá Thuaidh

Tá an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, i Nua-Eabhrac faoi láthair chun bualadh le hionadaithe ó Ionaid Chultúir Éireannacha i Meiriceá Thuaidh

December  7th,  2018

Fáiltíonn an tAire McHugh roimh thuairimí ar threo an pholasaí agus an chleachtais sa todhchaí maidir le deonú díolúintí ó staidéar ar an nGaeilge i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna

Foilsíonn an tAire Páipéar Comhairliúcháin: Treo an Pholasaí sa Todhchaí maidir le Díolúintí ó Staidéar ar an nGaeilge ina bhfuil dréacht-chiorcláin...

November  13th,  2018

Athruithe ar an bpróiseas iontrála iarchéime do mhúinteoireacht bhunscoile ag DCU, Ollscoil Mhaigh Nuad, Institiúid Oideachais Marino agus Coláiste Mhuire gan Smál

D'fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, plean nua chun scrúdú cainte Gaeilge amháin a chur ar scoláirí atá ag iarraidh cur isteach ar chláir iarchéime do mhúinteoireacht bhunscoile.

November  1st,  2018

Seolann Josepha Madigan, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, an comhairliúchán poiblí ar Oidhreacht Éireann 2030 - plean nua náisiúnta oidhreachta d’Éirinn

Sheol Josepha Madigan an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, an próiseas comhairliúcháin phoiblí inniu ar an bplean oidhreachta nua d’Éirinn, Oidhreacht Éireann 2030.