An Nuacht is Déanaí

October  8th,  2020

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 os comhair na Dála

Tá fáilte curtha ag Catherine Martin TD, Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus ag Jack Chambers TD, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit...

October  8th,  2020

Fógartha ag Martin agus Humphreys go bhfuil tuilleadh Taifid Stairiúla ar fáil ar líne

Tá tuilleadh íomhánna a glacadh de Chláir na mBásanna a bhaineann leis na blianta 1871 go 1877 anois ar fáil le féachaint orthu ar an láithreán gréasáin,www.irishgenealogy.ie...

October  7th,  2020

Maoiniú fógartha ag an Aire Martin agus Chambers do thograí caipitil sa Ghaeltacht

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D. agus Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit na Gaeltachta agus Spóirt, Jack...

September  4th,  2020

Maoiniú deontais do thionscnaimh pobail tailte móna áitiúla in 2020 fógartha ag an Aire Stáit Malcom Noonan

Tá sé fógartha ag an Aire Oidhreachta agus Athchóirí Toghcháin Malcolm Noonan T.D. inniu (Cuir Isteach Dáta), go bhfuil maoiniú deontais díreach faoi bhun €107,000 ceadaithe aige do 8 ngrúpa...

August  24th,  2020

Deontas Caipitil breise níos mó ná €143,000 bronnta ar an gCeoláras Náisiúnta chun bonneagar físeáin a cheannach.

Tá sé fógartha ag an Aire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus na Gaeltachta, Catherine Martin T.D., inniu go bhfuil maoiniú €143,475 ceadaithe don Cheoláras Náisiúnta chun bonneagar físeáin do shruthú beo leanúnach a cheannach...