bottom

An Nuacht is Déanaí

September  25th,  2023

Seoladh Chomhairliúchán Poiblí ar Dhréachtphrionsabail an Straitéis Náisiúnta Frith-Bhréagaisnéise

Ministir Martin fáilte roimh sheoladh an chomhairliúcháin phoiblí ar fhorbairt an Straitéis Náisiúnta Frith-Bhréagaisnéise.

September  25th,  2023

Tionscadail Infheistíochta Ealaíon Oileán Comhroinnte

Taoiseach, Tánaiste agus Dúirt an tAire Martin cúig thionscadal infheistíochta nua uile-oileáin sna hEalaíona, atá á seachadadh le leithdháileadh iomlán €7.4m ó Chiste Oileán Comhroinnte an Rialtais.

September  22nd,  2023

Seachtain Spóirt na hEorpa: Molann na hAirí Martin agus Byrne do gach duine páirt a ghlacadh inti 

Seachtain Spóirt na hEorpa 2023: Molann na hAirí Martin agus Byrne do gach duine páirt a ghlacadh inti.

September  18th,  2023

  Fáilte curtha ag an Aire Dlí agus Cirt, Eiléana Nic an tSaoi, T.D., roimh fhoilsiú na chéad Tuarascála Bliantúla 2021/2022 ón mBord Parúil reachtúil

Chuir an tAire Dlí agus Cirt, Eiléana Nic an tSaoi, fáilte inniu roimh fhoilsiú Thuarascáil Bhliantúil an Bhoird Parúil reachtúil, an chéad cheann dá leithéid.

September  15th,  2023

Tuarascáil ón Athbhreithniú ar Luasteorainneacha foilsithe ag an Rialtas

Tá fógharta Ryan agus fógharta Chambers go bhfuil an tuarascáil deiridh ón Athbhreithniú ar Luasteorainneacha a cuireadh i gcrích le gairid le foilsiú.

September  15th,  2023

Tánaiste Trúpaí na hÉireann ag dul i mbun seirbhíse le Dún Chostúim UNDOF, Baile Átha Luain

D’athbhreithnigh an Tánaiste agus Aire Cosanta agus Gnóthaí Eachtracha, Micheál Martin TD, inniu (15 Meán Fómhair) na baill den 68ú Grúpa Coisithe a fhágfaidh sna seachtainí amach romhainn le haghaidh an rothlú trúpaí Éireannach ar scála mór deiridh le haghaidh seirbhíse le Fórsa Breathnóireachta Díscoir na Náisiún Aontaithe