Nuacht

D’fhoilsigh an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D., thar cheann an Rialtais, Clár Dheich mBliana na gCuimhneachán 2023 inniu (an 23 Márta 2023) i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath

Sheol an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys TD, i gcomhar le Stiúrthóir Bainistíochta SuperValu, Ian Allen, comórtas Bhailte Slachtmhara SuperValu, 2023 inniu (an 23 Márta 2023).

Rinne an Tánaiste agus Aire Cosanta, Micheál Martin TD, athbhreithniú, inniu (an 20 Márta) ar an 67ú Grúpa Coisithe, a imlonnófar sna hArda Golan go luath mar chuid d’Fhórsa Breathnóireachta Neamhspleách na Náisiún Aontaithe (UNDOF).

Rinne an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, T.D., agus an tAire Stáit don Spórt agus don Chorpoideachas, Thomas Byrne TD, comhghairdeas le foireann Rugbaí na hÉireann as bua stairiúil ar Shasana agus Caithréim Mhór na Sé Náisiún a bhuachan i Staid Aviva.

Fógraíonn an tAire Forbartha Pobail agus Carthanais, Joe O'Brien, inniu (Dé Céadaoin, 15ú Márta 2023) maoiniú €500,000 do Creeslough Together Initiative (CTI).

Inniu d’fháiltigh an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, roimh bhunú foirmiúil Choimisiún na Meán, údarás nua de chuid na hÉireann atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar rialáil seirbhísí craolacháin agus físe ar éileamh agus as an gcreat rialála nua a thabhairt isteach le haghaidh sábháilteachta ar líne

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, maoiniú níos mó ná €745,000 inniu chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain trí Chlár Deontas Chultúr Éireann.

Chuir Catherine Martin, an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán fáilte roimh chinneadh Chomhairle Chathair Chorcaí inniu cead pleanála a thabhairt d’athfhorbairt Dhánlann Crawford

Sheol an tAire Oideachais Norma Foley TD an Creat Curaclaim Bunscoile nua inniu (Déardaoin 9 Márta) do gach bunscoil agus gach scoil speisialta.

 

Gailearaí