Nuacht

Léirbhreithniú déanta ag an Aire Cosanta agus ag an Aire Gnóthaí Eachtracha, Simon Coveney, T.D., ar Thrúpaí Éireannacha atá ar tí dul i mbun seirbhíse le UNIFIL Dún an tSáirséalaigh, Luimneach – Dé Máirt, an 19 Deireadh Fómhair 2021...

D'fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeltacht agus Spórt, Jack Chambers T.D., inniu (15 Deireadh Fómhair 2021) go bhfuil sé beartaithe tús a chur le hullmhú pleananna teanga do na bailte: An Clochán, Co na Gaillimhe agus Baile an Róba, Co Mhaigh Eo faoin bpróiseas pleanála teanga...

Inniu, in Ionad ADAPT in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath sheol Aire Stáit na Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers T.D., Gradaim TechFéile 2021 chomh maith le Dialann Scoile 2021...

D’oscail an tAire Cosanta agus an tAire Gnóthaí Eachtracha, Simon Coveney, T.D., Ionad Tacaíochta agus Brú Iarshaighdiúirí na hEagraíochta Pearsanra Iarsheirbhíse Náisiúnta (O.N.E.) sa Chóbh, Contae Chorcaí go hoifigiúil inniu...

D’fháiltigh an tAire Oideachais, Norma Foley TD inniu roimh fhoilsiú na chéad tuarascála taighde agus meastóireachta as sraith de thuarascálacha a fhoilseofar ar eispéiris na scoileanna atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta...

Tá sé fógartha ag an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys TD inniu (Déardaoin, an 2 Meán Fómhar), go gcuirfear €747,000 ar fáil d'eagraíochtaí pobalbhunaithe chun 14 feithicil a mhaoiniú d'fhonn seirbhísí ríthábhachtacha a sholáthar i gceantair thuaithe...

Rinneadh beart maidir le riachtanais breise an phobail i rith Phaindéim COVID-19 le cúnamh díreach ón Roinn...

 

Gailearaí