Foilsithe ar 

An tAire Stáit O’Donovan ionadaí an Rialtais ag Comóradh Idirnáisiúnta 2019 an Ghorta Mhóir, Irish Cultural Centre & McClelland Library, Phoenix

Tá Comóradh Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir ar siúl i mbliana san Irish Cultural Centre agus i McClelland Library, Phoenix, Arizona, Dé Domhnaigh, an 3 Samhain.  Beidh an searmanas ar siúl ag An Gorta Mór Great Hunger Memorial, an chéad fhoirgneamh, arna nochtadh sa bhliain 1999, a rinneadh ar champas an Irish Cultural Centre. 

Is buaicphointe eile é an Cuimhneachán Idirnáisiúnta ar an nGorta Mór i mbliain a cheiliúrann comóradh 20 bliain an ICC sa Phoenix. Le comóradh a dhéanamh ar a mbliain comórtha, d'óstáil an t-ionad éagsúlacht shaibhir imeachtaí cultúrtha agus oidhreachta cheana féin agus tar éis an chomórtha beidh siad ina óstach ar cheiliúradh ilchultúrtha atá dírithe ar an teaghlach tráthnóna Dé Domhnaigh.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Stáit Patrick O’Donovan T.D., ionadaí an Rialtais thar ceann Chathaoirleach Choiste Náisiúnta Chomóradh an Ghorta Mhóir, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D.:

Tugann an ócáid ​​chomórtha i Phoenix an deireadh seachtaine seo nóiméad tábhachtach chun machnamh a dhéanamh ar an nGorta Mór agus a thionchar ar chaidreamh na hÉireann leis an domhan mór. Is é seo an chéad uair a tharla Cuimhneachán Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir in Iarthar na Stát Aontaithe - réigiún ina raibh tionchar foirmitheach ag muintir na hÉireann agus ag daoine de shliocht na hÉireann. Sa lá atá inniu ann, aithníonn díreach os cionn 10% de na daoine go léir in Arizona oidhreacht na hÉireann agus tugann an comóradh deis dóibh a gcuid éachtaí agus na naisc idir Éire agus Arizona a aithint agus a cheiliúradh.

 

Nóta don Eagarthóir

Seo an cúigiú uair an Comóradh Idirnáisiúnta a eagrú i Stáit Aontaithe Mheiriceá.  Bhí sé ar siúl i Nua-Eabhrac, i mBostún, in New Orleans roimhe seo agus i Philadelphia an t-am deireanach, sa bhliain 2016.

Eagraíodh comóradh idirnáisiúnta ar an nGorta Mór deich n-uaire ar fad roimhe seo.  Tharla na himeachtaí eile san Astráil (faoi dhó), i gCeanada (trí huaire) agus sa Ríocht Aontaithe (1).

Le linn dó a bheith sna Stáit Aontaithe, tabharfaidh an tAire O’Donovan an t-aitheasc oscailte ag Ireland Week i Los Angeles agus beidh cruinnithe aige le grúpaí pobail de chuid na nÉireannach agus le daoine den lucht gnó in California agus Arizona.

Faigheann an tIonad Cultúrtha Éireannach agus Leabharlann McClelland tacaíocht ó Rialtas na hÉireann tríd an gClár Tacaíochta Eisimirceach atá á riaradh ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Tá ‘The Irish in Latin America’ ar fáil in Ionad Cultúrtha na hÉireann sa Phoenix faoi láthair, taispeántas atá curtha le chéile ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála na hÉireann. Osclaíodh an taispeántas seo i gCathair Mheicsiceo i nDeireadh Fómhair 2016 agus léiríonn sé stair na n-inimirceach Éireannach agus a dteaghlaigh ar fud Mheiriceá Laidineach ó 1611-1968.