Foilsithe ar 

Seolann an tAire Bruton Céim nua trí trí Mheán na Gaeilge do Bhunmhúinteoirí

Sheol an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton, Baitsiléir san Oideachas trí Mheán na Gaeilge don bhunmhúinteoireacht inniu in Institiúid Oideachais Marino mar chuid dá mhórphlean chun dul i ngleic le saincheisteanna maidir le soláthar múinteoirí.

Tá an chéim ag leibhéal 8 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus tá an clár creidiúnaithe ag Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Bhaile Átha Cliath agus ag an gComhairle Mhúinteoireachta. Cuirfear tús leis an gcéim i Meán Fómhair 2019 agus clárófar suas go 35 mac léinn nua ar an gcéim in aghaidh na bliana.

Ag labhairt ag an seoladh, dúirt an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton, : 

Cé go bhfuil níos mó múinteoirí á earcú againn anois ná riamh cheana – 6,000 le dhá bhliain anuas, tuigim go bhfuil dúshláin ann. Tá fógra an lae inniu mar cheann de raon beart atá á ghlacadh agam chun dul i ngleic leis na fadhbanna is léir do scoileanna ón láthair oibre. Cuirfidh na céimithe a thiocfaidh as an gclár nua Lán-Ghaeilge seo go mór leis an soláthar múinteoirí bunscoile do na scoileanna Gaeltachta agus do ghaelscoileanna.

Shínigh an tAire conradh ocht mbliana, ar fiú €5.5 milliún é, don chéim d’ábhair oidí seo idir Institiúid Oideachais Mharino agus an Roinn Oideachais agus Scileanna.