An Nuacht is Déanaí

October  18th,  2019

€753,350 ceadaithe ag an Aire Stáit Kyne chun oibreacha caipitiúla a dhéanamh ar roinnt d’oileáin na tíre

Tá sé curtha in iúl ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne TD, inniu go bhfuil deontas €753,350 san iomlán ceadaithe aige chun oibreacha feabhsúcháin a chur i gcrích ar oileáin éagsúla amach ón gcósta...

October  17th,  2019

Cuireadh á thabhairt ag an Aire Madigan do dhaoine óga chuig Wilder Youth – tráthnóna ina gcuirfear Óige na hÉireann agus a gcruthaitheacht faoi chaibidil in éineacht le Tara Stewart

Beidh Wilder Youth á óstáil sa Chocolate Factory mar chuid de Chlár Éire Ildánach ag 6pm, an 22 Deireadh Fómhair 2019

October  3rd,  2019

Ionchúiseamh i sealgaireacht mhídhleathach ar ghiorriacha le luirsirí i gContae Mhaigh Eo bainte amach ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra

Ta ciontú faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra maidir le giorriacha a fhiach go mídhleathach le luirsire bainte amach ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, trína Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra. Is ainmhí cosanta é an giorria sléibhe Éireannach faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra.

October  3rd,  2019

Stoirm Lorenzo - Fógra Poiblí ó Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (SPNF) na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Beidh na Páirceanna Náisiúnta agus Anaclanna Dúlra seo a leanas dúnta tráthnóna inniu, óna 4 a chlog, go dtí go mbeidh athrú ar an aimsir:

October  2nd,  2019

Deontas d’os cionn €680,000 ceadaithe ag an Aire Stáit Kyne do Scéimeanna Ghlór na nGael

D’fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin inniu go bhfuil deontas €683,677 ceadaithe aige do Ghlór na nGael don tréimhse 2019-2022 chun Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha agus an scéim Teanga Tí a fhorbairt...

October  2nd,  2019

Ceapacháin chuig an gComhairle Ealaíon fógartha ag an Aire Madigan

Tá na ceapacháin seo a leanas chuig an gComhairle Ealaíon fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.