An Nuacht is Déanaí

May  29th,  2020

Fáilte curtha ag an Aire Madigan roimh breis theicneolaíochta dróin chun tinte a throid – an NPWS agus Coillte ag teacht le chéile arís agus Rabhadh Dearg Tine eisithe don deireadh seachtaine

Dhírigh Josepha Madigan, TD, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta aird ar obair Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) a Roinne agus iad ag leanúint den obair i gcomhar le Coillte, comhlacht leathstáit tráchtála foraoise na hÉireann, obair a bhfuil ag éirí go maith léi, chun scaipeadh tinte foraoise agus loisceadh sléibhe a throid agus iad ag úsáid teicneolaíocht nuálach dróin...

May  28th,  2020

Tionscnamh Cobhsaithe €4.7m d’earnáil na gColáistí Gaeilge fógartha ag an Aire Stáit Seán Kyne

Tá fógartha ag an Seanadóir Seán Kyne, Aire Stáit na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán go bhfuil ciste beart éigeandála aon uaire ar fiú €4.7m é ceadaithe chun tacú le cobhsú earnáil na gcoláistí samhraidh Gaeilge sa Ghaeltacht.

May  28th,  2020

Gradaim Markievicz 2020 fógartha

Tá an dream ar an mbronnfar Gradam Markievicz 2020 fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D. Seo í an dara bliain ag an scéim sparánachta d’ealaíontóirí agus scríbhneoirí a bunaíodh chun comóradh a dhéanamh ar 100 bliain ó ceapadh an chéad bhean, Constance de Markievicz, ina hAire Rialtais i 1919.

May  27th,  2020

Méadú tagtha ar líon na gcuairteoirí chuig láithreán gréasáin na Cartlainne Náisiúnta ó cuireadh tús le srianta Covid-19

Tá líon ollmhór daoine ag tabhairt cuairt ar láithreán gréasáin na Cartlainne Náisiúnta le cúpla seachtain anuas agus méadú breis is 54% tagtha ar chuairteanna chuig láithreán daonáirimh na Cartlainne...

May  27th,  2020

Deichniúr céimithe le ceapadh do Scéim Intéirneachta in Institiúidí an Aontais Eorpaigh

Tá sé fógartha ag an Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, an Seanadóir Seán Kyne, go bhfuil an scéim Intéirneachta in Institiúidí an Aontais Eorpaigh á réachtáil arís i mbliana...

May  26th,  2020

Busanna Leictreacha NPWS, Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha

Fáiltíonn na Hairí Rialtais Madigan agus Ring Roimh an Gconradh le Harris Group Maidir le Busanna Leictreacha Nua a Chur ar Fáil i Bpáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha