bottom

Latest News

September  26th,  2023

An tAire Stáit James Browne dteannta Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath, Madraí Treorach do na Daill in Éirinn, agus Chumann na hÉireann um Fhóirithint ar Ainmhithe do sheoladh an Fheachtais Feasachta ar Thinte Ealaíne 2023

Sheol an tAire Stáit san Roinn Dlí agus Cirt, James Browne TD, feachtas múscailte feasachta inniu ag cur fainic ar dhaoine gan mí-úsáid a bhaint as tinte ealaíne.

September  26th,  2023

Minister Browne joins Dublin Fire Bridge, Irish Guide Dogs and ISPCA for launch of Fireworks Awareness Campaign 2023

Minister Browne has today launched an awareness raising campaign urging against the misuse of fireworks.

September  26th,  2023

Seolann an tAire Foley Feachtas chun freastal scoile a spreagadh agus maoiniú breise do gach scoil chun tacú le tionscnaimh freastail scoile

nniu, chuir an tAire Oideachais Norma Foley TD in iúl go bhfuil €6 mhilliún ar fáil mar mhaoiniú aonuaire chun freastal a thacú agus a chur chun cinn i mbunscoileanna, in iar-bhunscoileanna agus i scoileanna speisialta.

September  26th,  2023

Minister Foley launches Campaign to encourage school attendance and additional funding for schools to support school attendance initiatives

Minister Foley today unveils €6 million in one off funding to support and promote attendance in primary, post-primary and special schools.

September  25th,  2023

Minister Calleary welcomes EU review of industrial design rights  

Minister Calleary joined his fellow Ministers with responsibility for the Internal Market and Industry at today’s meeting of the EU Competitiveness Council in Brussels

September  25th,  2023

Minister for Health welcomes the launch of the PSI Workforce Intelligence Report

Minister Donnelly has today welcomed the launch of the Pharmaceutical Society of Ireland (PSI) Workforce Intelligence Report.