An Nuacht is Déanaí

November  1st,  2018

Seolann Josepha Madigan, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, an comhairliúchán poiblí ar Oidhreacht Éireann 2030 - plean nua náisiúnta oidhreachta d’Éirinn

Sheol Josepha Madigan an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, an próiseas comhairliúcháin phoiblí inniu ar an bplean oidhreachta nua d’Éirinn, Oidhreacht Éireann 2030.

November  1st,  2018

Breathnaíonn an tAire Madigan ar an taispeántán 'Duilleoga Tite' ag Ard-Eaglais Phádraig

Thug an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan cuairt ar an taispeántán ealaíne 'Duilleoga Tite' in Ard-Eaglais Phádraig

October  30th,  2018

Tá €60,657 breise ceadaithe ag Aire Stáit Seán Kyne do Bhliain na Gaeilge 2018

Tá €60,657 breise ceadaithe ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne inniu chun imeachtaí breise a reáchtáil sa dara leath de Bhliain na Gaeilge 2018.

October  9th,  2018

Fáiltíonn an tAire Stáit McHugh roimh leithdháiltí na cáinaisnéise don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin do 2019

Ráiteas ó Phríomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh.

October  9th,  2018

Fógraíonn an tAire Madigan pacáiste cáinaisnéise €339 milliún do 2019

Is ionann an méadú ar mhaoiniú agus €21 mhilliún i gcaiteachas caipitil, méadú 39% ar mhaoiniú 2018 agus €15 mhilliún i gcaiteachas reatha...

October  4th,  2018

Fógraíonn an tAire Madigan Infheistíocht €1.2m i 30 tionscnamh nua faoin gCiste Náisiúnta Ildánachta mar chuid de Chlár Éire Ildánach

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, sonraí maidir le 30 tionscnamh agus tionscadal a bhfuil tacaíocht á fáil acu ó Chlár Éire Ildánach