An Nuacht is Déanaí

September  4th,  2019

An tAire Ring ag iarraidh ar an bpobal an deis a thapú le tuairimí a roinnt faoi shaincheisteanna atá ag cur isteach ar phobal na tuaithe in Éirinn

Deis ar fáil trí shuirbhé ar líne chun cur leis an gcéad chéim eile de bheartas forbartha tuaithe in Éirinn...

August  28th,  2019

Straitéis uaillmhianach cúig bliana chun tacú leis an earnáil pobail agus dheonach foilsithe ag an Aire Ring

D'fhoilsigh an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Michael Ring, T.D. inniu (Dé Céadaoin an 23 Lúnasa) “Pobail Inbhuanaithe, Uilechuimsitheacha agus Chumhachtaithe: Straitéis cúig bliana chun tacú leis an earnáil pobail agus dheonach in Éirinn 2019-2024”...

August  21st,  2019

Léirítear i dTuarascáil Stádais go bhfuil Gnáthóga in Éirinn a bhfuil cosaint AE acu neamhfhabhrach agus go bhfuil formhór na speiceas seasmhach nó ag feabhsú

Tá fáilte curtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, roimh an tuarascáil achomair atá foilsithe ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra.

August  20th,  2019

Naisc á gCruthú ag Ealaíontóirí de chuid na hÉireann ag Féilte Dhún Éideann 2019

Reáchtálfaidh Cultúr Éireann Imeacht Líonraithe ag Féilte i nDún Éideann an tseachtain seo mar chuid de Chlár Taispeántais bliantúil Dhún Éideann ina ndíreofar ar phróifíl dhomhanda ealaíontóirí na hÉireann a mhéadú.

July  31st,  2019

Plean Teanga Thuaisceart Dhún na nGall ceadaithe ag an Aire Stáit Seán Kyne faoin bpróiseas pleanála teanga

D'fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin go bhfuil plean teanga Thuaisceart Dhún na nGall

July  10th,  2019

Bearta a chuirfidh méadú suntasach ar an maoiniú don Ealaín Phoiblí fógartha ag an Aire Madigan

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, bearta nua suntasacha atá dírithe ar an maoiniú a thugtar don ealaín phoiblí a mhéadú.