bottom

An Nuacht is Déanaí

September  16th,  2021

Fáiltíonn an tAire Foley roimh fhoilsiú Thuarascáil Chás-Staidéir ar scoileanna rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta

D’fháiltigh an tAire Oideachais, Norma Foley TD inniu roimh fhoilsiú na chéad tuarascála taighde agus meastóireachta as sraith de thuarascálacha a fhoilseofar ar eispéiris na scoileanna atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta...

September  7th,  2021

Ár dTodhchaí Tuaithe: Beagnach €750,000 ceadaithe ag an Aire Humphreys ar mhaithe le seirbhísí soghluaisteachta agus iompair do chúram ailse i gCeantair Thuaithe na hÉireann

Tá sé fógartha ag an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys TD inniu (Déardaoin, an 2 Meán Fómhar), go gcuirfear €747,000 ar fáil d'eagraíochtaí pobalbhunaithe chun 14 feithicil a mhaoiniú d'fhonn seirbhísí ríthábhachtacha a sholáthar i gceantair thuaithe...

August  18th,  2021

An tAire Stáit don Ghaeltacht agus don Spórt Jack Chambers TD ar cuairt ar Thuaisceart Mhaigh Eo agus Ghnó Mhaigh Eo i gCaisleán an Bharraigh

Ciste ar fiú €420,000 thar thréimhse trí bliana fógartha aige do Ghnó Mhaigh Eo...

August  11th,  2021

Tuarascáil Bhliantúil 2020 na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail á foilsiú ag an Aire Humphreys

Rinneadh beart maidir le riachtanais breise an phobail i rith Phaindéim COVID-19 le cúnamh díreach ón Roinn...

May  21st,  2021

Cuireann an tAire Catherine Martin fáilte roimh Thionscadal 100 Bliain Scríbhneoireacht Chruthaitheach Fighting Words do pháistí agus do dhaoine óga  

Chuir an tAire Catherine Martin TD, an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán fáilte roimh fhorbairt Thionscadal 100 Bliain Scríbhneoireacht Chruthaitheach Fighting Words, a dhíríonn ar ghnéithe sóisialta agus cultúrtha de shaolta na bpáistí le céad bliain anuas, agus a dhéanann comparáid idir an saol sin agus saol an lae inniu...