bottom

An Nuacht is Déanaí

August  2nd,  2022

Fógraítear maoiniú €626,000 do Chultúr Éireann chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, maoiniu níos mo ná €626,000 do Chultúr Éireann chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn timpeall an domhain trí Chlár Deontas Chultúr Éireann.

August  2nd,  2022

Ateangairí mar chuid den Scéim Intéirneachta in Institiúidí an Aontais Eorpaigh anois

Maoiniú €1.288m atá fógartha ag Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers T.D., chun an Scéim Intéirneachta in Institiúidí an Aontais Eorpaigh do 2022-2025, a bhfuil an-rath uirthi, a leathnú.

July  29th,  2022

An Fleadh ar Siúl den Chéad Uair le Dhá Bhliain Anuas le Tacaíocht ón Roinn

Cuireann an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, fáilte ar ais roimh Fhleadh Cheoil na hÉireann den chéad uair le dhá bhliain anuas de bharr na Paindéime.

July  29th,  2022

An tAcht um Fhorais Náisiúnta Cultúir (An Ceoláras Náisiúnta) (Leasú) 2022

Soláthraíonn an Bille um Fhorais Náisiúnta Cultúir (An Ceoláras Náisiúnta) (Leasú) 2022 an bonn reachtúil d’aistriú an Cheolfhoireann agus na Cóir Shiansacha Náisiúnta ó RTÉ go dtí an Ceoláras Náisiúnta.

July  28th,  2022

Ár dTodhchaí Tuaithe: €357,000 ceadaithe ag an Aire Humphreys chun héileapad nua a thógáil ar Inis Toirc, Co Mhaigh Eo

Tá fógartha inniu ag an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys TD, go bhfuil deontas os cionn €357,000 ceadaithe aici chun héileapad nua a thógáil ar Inis Toirc, amach ó chósta Mhaigh Eo.

July  28th,  2022

Ceadaíonn an tAire Martin maoiniú €170k do mhúsaeim áitiúla agus réigiúnacha

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, sraith deontais bheaga do mhúsaeim áitiúla agus réigiúnacha timpeall na tíre. Beidh €170,206.50 ar fáil faoin Scéim um Thaispeántais Mhúsaeim Réigiúnaigh 2022.