bottom

An Nuacht is Déanaí

December  7th,  2022

Saoránacht Éireann le bronnadh ar 3,500 duine i gCill Airne

I gceithre shearmanas ar leithligh san INEC i gCill Airne, gheobhaidh iarratasóirí as os cionn 130 tír a ndeimhnithe eadóirseachta, agus glacfaidh siad mionn go mbeidh siad dílis do Stát na hÉireann.

December  2nd,  2022

An tAire Dara Calleary ag freastal ar an gComhairle Iomaíochais

Ag cruinniú inniu de Chomhairle Iomaíochais an AE sa Bhruiséil bhuail an tAire Stáit um Chur Chun Cinn Trádála, Rialáil Dhigiteach agus Cuideachta, Dara Calleary T.D., lena chomh-Airí atá freagrach as an Margadh Inmheánach agus as an Tionscal

November  16th,  2022

Digitiú Dhaonáireamh 1926

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, go bhfoilseofar na tuairisceáin aonair ó Dhaonáireamh 1926 ar líne inchuardaithe agus saor in aisce i mí Aibreáin 2026. Is í Cartlann Náisiúnta na hÉireann a thabharfaidh faoin tionscadal.

November  8th,  2022

Deontas Tosaithe €6,000 do Theaghlaigh Óstacha na gColáistí Samhraidh ar Fáil Anois – Jack Chambers T.D.

Inniu d’fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeltacht agus don Spórt, Jack Chambers .T.D. go bhfuil a Roinn ag glacadh le hiarratais anois ó theaghlaigh óstacha Gaeltachta incháilithe ar mhaith leo clárú den chéad uair chun lóistín a chur ar fáil do chóras na gColáistí Gaeilge, agus ar mhaith leo leas a bhaint as deontas tosaithe nua méadaithe €6,000.

October  28th,  2022

Osclaíonn an tAire Catherine Martin comhdháil “Dearadh sa Rialtas | Tionchar ar chách”

Inniu, chuir Catherine Martin TD, an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán fáilte roimh thoscairí chuig an gcéad chomhdháil faoi Dhearadh sa Rialtas i bpictiúrlann Lighthouse.

October  25th,  2022

Cabhróidh leasú ar dhlíthe ceadúnaithe agus tacaíocht bhreise le geilleagar oíche níos beoga, níos éagsúla agus níos oscailte a chruthú

Inniu chuir an tAire Martin fáilte roimh fhoilsiú Scéim Ghinearálta an Bhille um Dhíolachán Alcóil a dhéanfaidh leasú agus cuíchóiriú ar dhlíthe ceadúnaithe chun tacú leis an ngeilleagar oíche agus é a spreagadh.