An Nuacht is Déanaí

October  3rd,  2019

Ionchúiseamh i sealgaireacht mhídhleathach ar ghiorriacha le luirsirí i gContae Mhaigh Eo bainte amach ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra

Ta ciontú faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra maidir le giorriacha a fhiach go mídhleathach le luirsire bainte amach ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, trína Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra. Is ainmhí cosanta é an giorria sléibhe Éireannach faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra.

October  3rd,  2019

Stoirm Lorenzo - Fógra Poiblí ó Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (SPNF) na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Beidh na Páirceanna Náisiúnta agus Anaclanna Dúlra seo a leanas dúnta tráthnóna inniu, óna 4 a chlog, go dtí go mbeidh athrú ar an aimsir:

October  2nd,  2019

Deontas d’os cionn €680,000 ceadaithe ag an Aire Stáit Kyne do Scéimeanna Ghlór na nGael

D’fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin inniu go bhfuil deontas €683,677 ceadaithe aige do Ghlór na nGael don tréimhse 2019-2022 chun Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha agus an scéim Teanga Tí a fhorbairt...

October  2nd,  2019

Ceapacháin chuig an gComhairle Ealaíon fógartha ag an Aire Madigan

Tá na ceapacháin seo a leanas chuig an gComhairle Ealaíon fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

September  30th,  2019

€1.6 milliún ceadaithe ag an Aire Kyne chun tacú le naoi gcúrsa Gaeilge

Tá maoiniú € 1.63 milliún ceadaithe ag Sean Kyne TD, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin faoin Tionscnamh Ardscileanna Gaeilge chun tacú le cúrsaí Gaeilge in institiúidí ardoideachais lena n-áirítear OÉ, Gaillimh, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Ollscoil Mhá Nuad chomh maith le hÓstaí an Rí agus an eagraíocht oiliúna Gaeilge, Gaelchultúr...

September  24th,  2019

Foilsíonn an tAire McHugh Lámhleabhar Rialachais nua do Bhunscoileanna agus gabhann sé buíochas le boird bainistíochta scoile atá ag dul as oifig

Ghabh an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh T.D. buíochas inniu (Dé Mairt 24 Meán Fómhair) leis na mílte saorálaithe a d’fhóin ar bhoird bainistíochta bhunscoile le ceithre bliana anuas