bottom

An Nuacht is Déanaí

May  30th,  2023

TD Seoladh ar líne den scaoileadh is déanaí d’ábhar ó Bhailiúchán Pinsean na Seirbhíse Míleata (1916-1923) ag an Tánaiste agus an tAire Cosanta, an tUasal Micheál Martin, TD.

D’fhógair an Tánaiste agus an tAire Cosanta, an tUasal Micheál Martin, TD inniu an scaoileadh is déanaí d’ábhar ó Bhailiúchán Pinsean (1916-1923) na Seirbhíse Míleata (BPSM) ar líne

May  22nd,  2023

Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir ar siúl i mBaile na nGallóglach, Co Dhún na nGall

Tá an tUachtarán, Mícheál D. Ó hUiginn, ag feidhmiú inniu (Dé Domhnaigh 21 Bealtaine) ag Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir i mBaile na nGallóglach, Co. Dhún na nGall. Beidh Jack Chambers, Aire Stáit sa Roinn Iompair agus an Roinn Comhshaoil, Aeráide & Cumarsáide, i láthair thar ceann an Rialtais

May  17th,  2023

‘Tar Éis Am Dúnta’ - Maoiniú suas le €1,000,000 fógartha ag an Aire Martin do mhúsaeim agus do ghailearaithe áitiúla ar fud na tíre chun tacú leis an nGeilleagar Oíche

Tá scéim phíolótach d’oícheanta déanacha sna músaeim ar mhaithe le tacú leis an nGeilleagar Oíche seolta inniu (Dé Céadaoin an 17 Bealtaine) ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D. roimh Lá Idirnáisiúnta na Músaem

May  9th,  2023

Tá na mílte scoláire Éireannach le bheith ar stáitse chun Laoi don Áthas” le Beethoven a léiriú chun ceiliúradh a dhéanamh ar Éirinn a bheith mar bhall den Aontas Eorpach le 50 bliain anuas

Tá os cionn 470 scoil agus grúpa ar fud na hÉireann ag ullmhú chun Our Anthem/Ár nAmhrán a léiriú - Laoi don Áthas le Beethoven - ar Lá na hEorpa, ar an 8 9 Bealtaine.

May  4th,  2023

Tá sé á fhógairt ag an Aire Ryan agus an Aire Chambers go gcuirfear oiliúint ar fáil do thiománaithe HGV agus bus ón Úcráin chun cuidiú leo cáilíocht tiomána Éireannach a bhaint amach

D'fhógair an tAire Iompair Eamon Ryan TD, agus an Aire Stáit, Jack Chambers TD, rialacháin nua faoinar féidir le hÚcránaigh a bhfuil ceadúnas tiomána bus agus leoraí acu a bheith ag obair ar bhonn gairmiúil in Éirinn.

March  31st,  2023

Óstálann an Chartlann Náisiúnta agus Oifig Taifid Phoiblí Thuaisceart Éireann Plé Painéil i mBéal Feirste le ceiliúradh a dhéanamh ar 25 Bliana ó Síníodh Comhaontú Aoine an Chéasta

Inniu cuirfidh an Chartlann Náisiúnta, i gcomhpháirtíocht le hOifig Taifid Phoiblí Thuaisceart Éireann ‘On The Record: Reflections on the Belfast Agreement (Good Friday Agreement)’ i láthair – plé painéil chun ceiliúradh a dhéanamh ar 25 bliana ó síníodh Comhaontú Aoine an Chéasta.