bottom

An Nuacht is Déanaí

March  30th,  2022

Loscadh an Tí Mhóir: Scéal an Tí Mhóir in Éirinn le linn na Réabhlóide 1920-1923

Taispeántas nua agus sraith léachtaí ar líne do Chlár Dheich mBliana na gCuimhneachán seolta inniu ag an Aire Martin...

March  30th,  2022

Fógraíonn an tAire Foley plean le haghaidh athchóiriú oideachas na Sraithe Sinsearaí – Cothromas agus Sármhaitheas do Chách

D’fhógair an tAire Oideachais Norma Foley TD inniu, Dé Máirt 29 Márta, a pleananna uaillmhianacha do Shraith Sinsearach athshamhlaithe oideachais do scoláirí iar-bhunscoile – Cothromas agus Sármhaitheas do Chách mar a bhfuil an scoláire go lárnach ina n-eispéireas Sraithe Sinsearaí...

March  24th,  2022

400 scoláireacht do na coláistí Gaeilge ar leas iar-bhunscoileanna DEIS fógartha

Ciste €400,000 fógartha chun tacú le hionchuimsiú sóisialta mar a bhaineann sé leis an nGaeilge...

March  23rd,  2022

I dtuarascáil an Phríomhchigire 2016-2020, léirítear go leor rudaí dearfacha maidir le cáilíocht an oideachais a sholáthraítear do leanaí agus do dhaoine óga i scoileanna, i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim, agus i suíomhanna oideachais eile in Éirinn

Fáiltíonn an tAire Foley roimh fhoilsiú Tuarascáil an Phríomhchigire 2016-2020, ina léirítear an-chuid láidreachtaí i gcóras oideachais na hÉireann agus ina n-aithnítear réimsí don fhorbairt de réir mar a thagann an córas as COVID...

March  12th,  2022

Freastalaíonn an tAire Coveney ar Ócáid Chomóradh 100 Bliain an Aerchóir

Preasráiteas maidir le hImeacht Cheiliúradh 100 Bliain an Aerchóir ag Aeradróm Mhic Easmainn, Baile Dhónaill ar an gCéadaoin, an 23 Márta 2022...

March  11th,  2022

Ardú ceadaithe ag an Aire Stáit Chambers do Mhná Tí Earnáil na gColáistí Samhraidh sa Ghaeltacht

Ciste breise ar fiú suas le €460,000 curtha ar fáil faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge ar leas tuairim is 700 teaghlach Gaeltachta...