An Nuacht is Déanaí

July  20th,  2018

Fógraíonn an tAire Ó Murchú bunú an Choimisiúin Reifrinn

Tá sé fógartha ag an Uasal Eoghan Ó Murchú, an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, go ndearnadh ordú faoi Acht an Reifrinn 1998

July  19th,  2018

Seolann an tAire Josepha Madigan an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta

Sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta, an ceiliúradh mór a dhéantar in Éirinn ar ár n-oidhreacht náisiúnta

July  2nd,  2018

Máistirphlean Léirmhíniúcháin nua seolta chun cur le heispéireas an turasóra i bPáirceanna Náisiúnta agus Anaclanna na hÉireann

Seolann an tAire Madigan agus an tAire Griffin i gcomhar le Fáilte Éireann Tabhair Faoi Chroí Fiáin na hÉireann

June  29th,  2018

Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge seolta ag an Aire Stáit McHugh

Rinne Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Plean Gníomhaíochta 2018-2022 don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

June  28th,  2018

Deontas €1,230 ceadaithe ag an Aire Stáit McHugh do Choláiste na Rosann, Anagaire, Co. Dhún na nGall, chun cathaoireacha a cheannach

D’fhógair Joe McHugh, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, go bhfuil deontas de €1,230 ceadaithe aige

June  27th,  2018

Seolann an tAire Madigan plean chun fostaíocht a dhúbailt san Earnáil Closamhairc

Is fiú breis is €1 billiún tionscal closamhairc agus beochana d'Eacnamaíocht na hÉireann