Eisiúintí

Phil Hogan ainmnithe mar Choimisinéir Eorpach don dara téarma...

Éire chun a tionchar san Áise a dhúbailt mar chuid den chéad chéim eile d’Éirinn Dhomhanda 2025...

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, bearta nua suntasacha inniu atá dírithe ar an maoiniú a thugtar don ealaín phoiblí a mhéadú.

Tá plean teanga ceadaithe ag an Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne TD, do Cheantar na nOileán i gConamara faoin bpróiseas pleanála teanga.

Déanann an tAcht nuashonrú ar an reachtaíocht Chóipchirt agus Ceart Gaolmhar in Éirinn agus leasaítear dlí eile maoine intleachtúla leis, lena n-áirítear paitinní, trádmharcanna agus dearaí tionsclaíocha...

Capaillín bronnta ag Páirc Náisiúnta Chonamara ar Fheirm Ainmhithe de Phórtha Neamhchoitianta na Tamhnaí Móire mar mhalairt ar Bhó Mhaol

Tá an Taoiseach, Leo Varadkar, agus an tAire Gnóthaí Eorpacha, Helen McEntee, ag dul go dtí an Bhruiséil inniu le haghaidh cruinnithe den Chomhairle Eorpach agus Chruinniú Mullaigh faoin Euro.

D’fhógair an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta inniu (1 Iúil 2019) babhta nua den scéim fionraíochta taraifí agus den scéim taraifchuótaí, agus tá glaoch á chur amach ar iarratais ó dhéantúsóirí in earnáil na gceimiceán, san earnáil mhicrileictreonaice agus in earnálacha eile gaolmhara...

Tá Kieran Hanrahan ceaptha ina Chathaoirleach Nua ar Shainchoiste Comhairleach Cultúr Éireann ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan, T.D.

Chuir an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan fáilte roimh oscailt oifigiúil an Tionscadail Caomhnaithe maidir le Cosantóir an Phoirt i bPort Laoise, a chuireann tús le Féile Bhliantúil an tSeanphoirt.

 

Gailearaí