Eisiúintí

D’fháiltigh an tAire Stáit um Oiliúint, Scileanna, Taighde agus Nuálaíocht, John Halligan T.D., inniu roimh an Athbhreithniú Lárthéarma ar Nuálaíocht 2020, a foilsíodh an Mháirt, 18 Meitheamh 2019.

Gabhfaidh Josepha Madigan, T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta buíochas inniu leo siúd ar fad a chuir aighneacht faoi bhráid maidir leis an bplean náisiúnta oidhreachta nua - Oidhreacht Éireann 2030 - ag Seisiún Eolais i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Mol TechSpace - an chéad cheann dá leithéid sa tír – á oscailt ag Aire Stáit Kyne i nGaillimh

A chéad chuairt aige chuig Gleann Dá Loch álainn. Chas sé le foireann an NPWS a bhainistíonn an anaclann dúlra.

Breis is 700 gníomhaíocht chruthaitheacha saor in aisce le reáchtáil ar fud na tíre do dhaoine faoi 18 mbliana d'aois mar chuid de thionscnamh faoin gClár Éire Ildánach a bhfuil tacaíocht faighte aige ó na húdaráis áitiúla agus ó RTÉ

Tá an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan TD ar tí a chur mar oibleagáid ar chomhlachtaí poiblí cosaint do bhithéagsúlacht na hÉireann a mhéadú...

Grúpa Stiúrtha nua bunaithe chun Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha a fhorbairt d’fhonn Gaeilge a chur chun cinn i scoileanna agus i suíomhanna luathbhlianta.

D’fhógair Seán Kyne T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, inniu (3 Aibreán) go bhfuil allúntas suas le €100,000 ceadaithe aige d'Údarás na Gaeltachta le gur féidir leo ciste, nach mó ná €5,000 in aghaidh an Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta a chur ar fáil i leith fearais oifige do na hOifigigh Pleanála Teanga agus iad ag dul i mbun oibre faoin bpróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht...

Bhí an tAire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh T.D. i láthair i nGairmscoil Mhic Dhiarmada, Árainn Mhóir inniu (An Luan, 1 Aibreán 2019) chun an tionscadal ríomhMhol Gaeltachta trí mheán na Gaeilge a sheoladh...

Lá inspioráideach agus ceiliúrtha do dhaoine óga agus d’oideachasoirí a ghlacann páirt i gClár TechSpace...

 

Gailearaí