Foilsithe ar 

Baile

Tá cruthú post agus cosaint post riachtanach do théarnamh na tíre agus ríthábhachtach d’fholláine gheilleagrach agus shóisialta an náisiúin. Tá poist mar chuid lárnach dá gcuid oibre ag an Rialtas seo ó gcéad lá ar tháinig siad i gcumhacht.

Bunaíodh #allaboutjobs le heolas a sholáthar maidir leis an méid atá idir lámha ag an Rialtas, agus le cur le feasacht ar scéimeanna agus ar an tacaíocht atá ar fáil chun dul i ngleic leis an dífhostaíocht agus chun tacú le cruthú post.

Tá obair an Rialtais leagtha amach in dhá dhoiciméad chroíláir Bealaí Chun na hOibre agus Plean Gnímh maidir le Poist. Leagtar amach sa dá dhoiciméad seo raon iomlán clár nua agus nuálach atá éifeachtach ó thaobh costais de le dul i ngleic leis an dúshlán a bhaineann le poist. Féadfaidh tú tuilleadh a fháil amach faoi na pleananna seo má léann tú an t-eolas atá thíos.

Chomh maith leis sin, soláthraíonn #allaboutjobs na seirbhísí eolais seo a leanas:

  • Cláraigh leis an tseirbhís chun nuachtlitir sheachtainiúil faoi #allaboutjobs a fháil díreach chuig do bhosca poist isteach anseo (i mBéarla) 
  • Seiceáil an raon imeachtaí Rialtais anseo (i mBéarla)
  • Léigh raon alt cothrom le dáta maidir leis na cláir a bhaineann le poist agus leis an nuacht is déanaí anseo (i mBéarla)
  • Coinnigh tú féin ar an eolas faoi na fógraí poist a foilsíodh le déanaí anseo (i mBéarla)
  • Foghlaim tuilleadh maidir le príomhchláir agus príomhthacaíocht an Rialtais chun dul i ngleic le dífhostaíocht agus chun cruthú post a chur chun cinn anseo (i mBéarla)