Eisiúintí

Fáiltíonn Joe McHugh T.D., Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin roimh chomórtas Oifigeach Cléireachais (Gaeilge) 2018

Tá tús curtha le feachtas earcaíochta do 72 post d’aistritheoirí Gaeilge in Institiúidí an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil agus i Lucsamburg.

D'fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh, inniu 13 Iúil 2018, go bhfuil allúntas ar fiú beagnach €1.7m é á chur ar fáil ag a Roinn chun cabhrú le feidhmiú an phróisis pleanála teanga sa bhliain reatha.

Indreabhán, Co na Gaillimhe chun urlárlach, trealamh oifige agus trealamh ríomhaireachta a cheannach

Co. na Gaillimhe, chun eangacha úra a thógáil ag an bpáirc peile

Co. Phort Láirge, chun cur ar a gcumas seomra ranga nua a chruthú le landair

Conamara, Co. na Gaillimhe, chun cur ar a gcumas oibreacha feabhsúcháin agus sábháilteachta a chur i gcrích ar charrchlós CLG Carna/Caiseal

 

Gailearaí