Eisiúintí

D’fhoilsigh an Rialtas an Dréacht-Mheasúnú Riosca Náisiúnta agus iarrann sé ar bhaill den phobal a ndearcthaí a thabhairt faoin méid a mheasann siad atá i gceist leis na rioscaí is tábhachtaí atá roimh Éirinn in 2019.

Bhí cruinniú bisiúil ag an Taoiseach, Leo Varadkar, le Ceannaire Pháirtí Lucht na Breataine, Jeremy Corbyn, Feisire Parlaiminte, ag Tithe an Rialtais ar maidin.

Sheol an Taoiseach, Leo Varadkar, agus Uachtarán na Fraince, Emmanuel Macron, comhiarraidh ar aghaidh chuig an gCoimisiún Eorpach ina lorgaítear tacaíocht airgeadais do cheangal leictreachais an Idirnascaire Cheiltigh idir Éirinn agus an Fhrainc.

Gabhfaidh Josepha Madigan, T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta buíochas inniu leo siúd ar fad a chuir aighneacht faoi bhráid maidir leis an bplean náisiúnta oidhreachta nua - Oidhreacht Éireann 2030 - ag Seisiún Eolais i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Mol TechSpace - an chéad cheann dá leithéid sa tír – á oscailt ag Aire Stáit Kyne i nGaillimh

A chéad chuairt aige chuig Gleann Dá Loch álainn. Chas sé le foireann an NPWS a bhainistíonn an anaclann dúlra.

Breis is 700 gníomhaíocht chruthaitheacha saor in aisce le reáchtáil ar fud na tíre do dhaoine faoi 18 mbliana d'aois mar chuid de thionscnamh faoin gClár Éire Ildánach a bhfuil tacaíocht faighte aige ó na húdaráis áitiúla agus ó RTÉ

Tá an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan TD ar tí a chur mar oibleagáid ar chomhlachtaí poiblí cosaint do bhithéagsúlacht na hÉireann a mhéadú...

Grúpa Stiúrtha nua bunaithe chun Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha a fhorbairt d’fhonn Gaeilge a chur chun cinn i scoileanna agus i suíomhanna luathbhlianta.

Cuimhneachán Stáit chun comóradh a dhéanamh ar Chothrom Lae Éirí Amach 1916, Domhnach Cásca, an 21 Aibreán 2019...

 

Gailearaí