Foilsithe ar 

Ráiteas Rialtais

Ag cruinniú inniu, chinn an Rialtas an Breitheamh Susan Denham Oinigh a ainmniú do cheapachán ina Príomh-Bhreitheamh ag an Uachtarán ar ócáid a théarma oifige seacht mbliana a bheith curtha isteach ag an bPríomh-Bhreitheamh reatha, an Breitheamh John L. Murray Oinigh.  

Tá na céimeanna riachtanacha tógtha ag an Rialtas chun comhairle fhoirmiúil maidir leis an gceapachán a chur ar Uachtarán Mhic Giolla Íosa de réir nósanna imeachta Bunreachtúla.