Eisiúintí

Osclófar Dámhachtain Markievicz bhreisithe d’iarratais ar líne an 5 Eanáir 2021...

Tá sé fógartha ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, T.D, agus ag an Aire Stáit don Spórt agus don Ghaeltacht, Jack Chambers, T.D., go bhfuil an Roinn ag glacadh le hiarratais ón lá inniu (an 11 Nollaig) ar aghaidh faoin mbabhta nua den Chlár Caipitil Spóirt agus Trealaimh.

- Creat uile-rialtais chun tacú leis an earnáil dheonach - Cúlchiste Deonach nua le bunú chun freagairt go tapa do riachtanais an phobail áitiúil - Is é Dé Sathairn an 5 Nollaig Lá Idirnáisiúnta na nOibrithe Deonacha

Thug Norma Foley TD, an tAire Oideachais, cuireadh do thuismitheoirí a chur in iúl cén pátrún is fearr leo le haghaidh trí bhunscoil atá le bunú sa bhliain 2021.

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, T.D., inniu gurb í an t-ealaíontóir Niamh O’Malley atá roghnaithe chun ionadaíocht a dhéanamh...

D'fhógair Fís Éireann sonraí maidir le réimse infheistíochtaí léiriúcháin agus forbartha mar chuid den mhaoiniú €3m atá faighte mar chuid de Phacáiste Spreagtha Post mhí Iúil...

D'óstáil Catherine Martin T.D., an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta an chéad chruinniú de chuid an Tascfhórsa Geilleagair Oíche inniu...

Tá sé fógartha ag Catherine Martin T.D., an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta inniu go bhfuil an réamhchás gnó do thionscadal athfhorbartha Ghailearaí Ealaíne Crawford chomh maith le leithroinnt €3.32 milliún ceadaithe aici chun na costais a bhaineann leis an gcéad chéim eile den fhorbairt a chlúdach...

A fhad agus a bheidh an rabhadh gaoithe, atá eisithe ag Met Éireann i bhfeidhm, beidh na Páirceanna Náisiúnta agus Anaclanna Dúlra seo a leanas dúnta:...

Tá sé fógartha ag an Aire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus na Gaeltachta, Catherine Martin T.D., inniu go bhfuil maoiniú €169,740 ceadaithe d'Áras Nua-Ealaíne na hÉireann...

 

Gailearaí