Eisiúintí

D’fhógair Catherine Martin, T.D. Aire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta agus Jack Chambers T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit na Gaeltachta agus an Spóirt deontas de luach beagnach €700,000 chun oibreacha feabhsúcháin a chur i gcrích ar oileáin éagsúla ar fud na tíre...

D'fhógair Catherine Martin TD, an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta inniu réimse de bhearta maoinithe chun cuidiú leis an earnáil Ealaíon agus Cultúir teacht...

Tá sé fógartha ag Catherine Martin T.D., an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta, inniu go bhfuil Tascfhórsa nua bunaithe faoina mbeidh réimse Ranna...

Tá bailiúchán ina bhfuil 960 cáipéis, a chlúdaíonn imeachtaí a bhaineann le Tuaisceart Éireann sa tréimhse idir 1986 agus 1988, curtha le láithreán gréasáin Conflict Archive on the INternet...

The Department of Agriculture, Food & the Marine has announced that interim Nitrogen and Phosphorus statements (N&P Statements) for the period January to June 2020 are now available on the Department’s online system www.agfood.ie...

I mí Lúnasa, den chéad uair riamh, tá lá iomlán tiomnaithe ina chlár ag Féile Ceoil Tíre Fhilideilfia do cheoltóirí as Éirinn...

Tá sé fógartha ag an Aire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta Catherine Martin T.D. inniu go mbeidh clár gníomhaíochta cruthaitheachta iontach nua do dhaoine níos sine á sheachadadh ag Clár Éire Ildánach trína chuid comhpháirtithe straitéiseacha náisiúnta agus údaráis áitiúla...

Rinne Catherine Martin, an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta comhghairdeas leis na hiarrthóirí a d'éirigh leo áit a bhaint amach ar an ngearrliosta sa phróiseas roghnúcháin chun ionadaíocht a dhéanamh ar Éire ag Biennale Ealaíne na Veinéise 2022.

Tá fáilte curtha ag an Aire Malcolm Noonan, an tAire Stáit sa Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, ag foilsiú an "Seicliosta agus stádas tíre na Brítíte Eorpaí - nuashonrú 2020".

Tháinig Catherine Martin TD, an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta agus an Chomhairle Ealaíon le chéile inniu chun na dúshláin a gcaithfidh an earnáil aghaidh a thabhairt orthu ar bhonn láithreach a phlé chomh maith le maoiniú na Comhairle Ealaíon agus athoscailt na h-ionaid a oscailt arís i ndiaidh na srianta a cuireadh i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar scaipeadh Covid-19 a phlé.

 

Gailearaí