Eisiúintí

Tá an ráiteas a rinne Bord Ghaillimh 2020 inniu maidir leis na cinntí deacra a b’éigean dó a dhéanamh clár cultúir agus imeachtaí Ghaillimh 2020 Príomhchathair Chultúir na hEorpa a chiorrú mar gheall ar an tionchar atá ag na srianta atá i bhfeidhm le dul i ngleic le géarchéim COVID-19 aitheanta ag Josepha Madigan, T.D,. an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Inniu, d’fháiltigh an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh T.D. agus an tAire Ardoideachais Mary Mitchell O’Connor T.D. roimh léirithe spéise do roinnt folúntas ar údaráis rialaithe...

Tá sá ráite ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, go gcabhróidh bearta a rinneadh i mbliana go mór lenár n-iarrachtaí chun bithéagsúlacht na hÉireann...

An suirbhé chun próiseas pátrúnachta a chinneadh do cheithre scoil nua eile a bhunófar in 2020, mairfidh sé go dtí an 12 Eanáir

€4.3m de chistíocht LIFE an AE faighte ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le Tionscadal Caomhantais i leith an Traonaigh

Tá meabhraithe do pháirtithe leasmhara ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne TD, go bhfuil an Plépháipéar ar Pholasaí Oileánda ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Chuir Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin Seán Kyne T.D., fáilte roimh fhoilsiú Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 inniu...

Tá fógartha inniu ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne TD, go bhfuil Aerfort Chonamara ceannaithe ag an Stáit ar chostas...

Mar thoradh ar Rabhadh Dearg gaoithe i gCiarraí, beidh Páirc Náisiúnta Chiarraí anois dúnta chomh maith le Teach Mhucrois agus Gáirdíní.

Mar thoradh ar Rabhadh Oráiste gaoithe atá i bhfeidhm faoi láthair do Dhún na nGall, Gaillimh, Leitrim, Maigh Eo, Sligeach, An Clár, Ciarraí, Luimneach (agus Rabhadh Buí gaoithe i bhfeidhm do na contaetha eile), is mian leis an SPNF comhairle a chur ar an bpobal gan cuairt a thabhairt ar aon Pháirc Náisiúnta, Séadchomhartha Náisiúnta ná Anaclann Dúlra fad a bheidh an Rabhadh Oráiste i bhfeidhm.

 

Gailearaí