Nuacht

Ar mhaithe le cabhrú tuilleadh le córas na gcoláistí Gaeilge tá sé fógartha ag Aire Stáit na Gaeltachta Patrick O'Donovan inniu, Dé hAoine 10 Márta, go bhfuil cead feasta ag tithe lóistín atá cáilithe faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge na Roinne uaslíon 16 scoláire a bheith ar iostas acu ach an spás a bheith acu

D'fhógair an tAire Oideachais Norma Foley TD inniu go gceapfar Cathnia Ó Muircheartaigh mar Chathaoirleach ar An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) ar feadh téarma ceithre bliana go dtí an 28 Feabhra 2027, tar éis próiseas Seirbhíse Ceapacháin Phoiblí.

Fhéile Pádraig in San Diego agus Los Angeles Beidh an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D. – in éineacht le Fís Éireann/Scáileán Éireann, Turasóireacht Éireann, an Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail, Fiontraíocht Éireann agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha – i gceannas ar mhisean trádála in Los Angeles chun tionscal scáileáin na hÉireann agus cumhacht cultúrtha na hÉireann a chur chun cinn roimh Dhuaiseanna an Acadaimh Dé Domhnaigh seo chugainn.

D’fhógair an tAire don Ghaeltacht, Patrick O’Donovan T.D. (inniu) go bhfuil allúntas suas le €902,419 á chur fáil ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, d’Údarás na Gaeltachta ar mhaithe le forbairt bhreise a dhéanamh ar Ionad Cuimhneacháin na nImirceach i gCarna, Co. na Gaillimhe.

Inniu (an 7 Márta), roimh Lá Idirnáisiúnta na mBan, mhol an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D., an obair ollmhór a dhéanann mná na hÉireann ar leibhéal domhanda.

Tá deontas méadaithe de €518,259 thar thréimhse dhá bhliana ceadaithe ag an Aire Stáit don Ghaeltacht, Patrick O’Donovan, T.D., do Chonradh na Gaeilge anois i leith riar a thionscadail ‘Gluaiseacht’ in 2023-2024.

Inniu an 03 Márta, d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T. D. agus an Tánaiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha, Micheál Martin T.D. comhinfheistíocht €2 mhilliún do shéasúr ealaíon agus cultúir na hÉireann, Éire sa Ghearmáin, a bheidh ar siúl sa Ghearmáin

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin gur ceapadh beirt chomhaltaí nua ar Bhord Amharclann na Mainistreach;

D'fhógair Catherine Martin T.D., an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, agus Cathaoirleach Choiste Comórtha Náisiúnta an Ghorta Mhóir go mbeidh Comóradh Bliantúil Náisiúnta an Ghorta Mhóir ar siúl Dé Domhnaigh, an 21 Bealtaine 2023 i mBaile na nGallóglach, Co. Dhún na nGall.

Shínigh an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D. ordú Aire a bhunóidh Coimisiún na Meán ar bhonn reachtúil le héifeacht ón 15 Márta 2023.

 

Gailearaí