Nuacht

Sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, feachtas #DúilsaDúlra– togra arlíne chun aitheantas a thabhairt do Sheachtain Náisiúnta na Bithéagsúlachta a bhí le reáchtáil ón lá inniu, an Luain 18ú go dtí an Aoine 22ú Bealtaine 2020.

Bhí an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D., i mbun Chomóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir inniu, i mBaile Átha Cliath.

Deimhníonn an tAire Madigan go bhfuil síneadh ama á chur leis an scéim Éire i mbun Taibhithe agus €20,000 sa bhreis á chur ar fáil maidir le seisiúin oirfidíochta gach lá go dtí Dé Domhnaigh, an 24 Bealtaine, 120 seisiún oirfidíochta ar fad

Tá socruithe leasaithe fógartha inniu ag Josepha Madigan T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Cathaoirleach Choiste Cuimhneacháin an Ghorta Mhóir maidir le Cuimhneachán na bliana seo ar an nGorta Mór.

Tá tionchar suntasach ag an bpaindéim Covid 19 ar an mbealach a bhfuilimid agus a mbeimid ag tabhairt faoin saol ó lá go lá.

Mar chuid d'fheachtas #InThisTogether an Rialtais, cuirfidh Clár Éire Ildánach agus RTÉ Cruinniú na nÓg ar líne don bhliain 2020

Tá Cultúr Éireann ag déanamh ceiliúrtha ar an rath a bhí ar an gcéad 50 taibhiú ar líne a thug an t-aos dána faoi scéim Éire i mbun Taibhithe a bhfuil breathnaithe ag breis is 320,000 duine air go dtí seo.

Tá gealltanas tugtha inniu ag Josepha Madigan T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Cultúir, go dtabharfar tacaíocht do Ghaillimh 2020 de réir mar a thosóidh sé ag scrúdú féidearthachtaí le haghaidh clár leasaithe.

Tá sonraí maidir le craoladh Creative Kids, clár faisnéise nua, fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan inniu (an 30 Aibreán 2020) a bheidh á chraoladh Dé Domhnaigh an 3 Bealtaine ag 6.30pm ar bhealach teilifíse RTÉ One.

Sheol an Chomhairle Oidhreachta suirbhé inniu ar an tionchar atá ag an ngéarchéim Covid-19 ar an earnáil oidhreachta.

 

Gailearaí