Nuacht

Cuirfidh nach mór €682,000 den mhaoiniú sin ar chumas 115 ealaíontóir agus eagraíocht ealaíon Éireannacha tionscadail a chur i láthair i níos mó ná 38...

Tá cabhair an phobail á lorg ag Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Gardaí i gCo. Lú

An bhuíon is mó riamh d’ealaíontóirí na hÉireann ag tabhairt aghaidh ar Albain le Drámaíocht, Litríocht, Ballet agus Damhsa Comhaimseartha mar chuid de Chultúr Éireann GB18

Is féidir le líonta neamh-inbhuanaithe fianna tionchar diúltach a imirt ar thalmhaíocht, ar chaomhnú, ar chuspóirí foraoiseachta agus ar shábháilteacht ar an mbóthar freisin.

D’fháiltigh an tAire Madigan inniu roimh an gciontú a rinneadh ar an 20 Iúil i gCúirt Dúiche Phort Laoise ar bheirt fhear as cúisimh maidir le lasracha coille fiáine faoi chosaint a ghabháil i ngaiste agus a shealbhú.

D’fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus na hOileáin, go bhfuil deontas de €2,125 ceadaithe aige do

Dúirt an tAire McHugh agus é ag fógairt an deontais “Déanann mo Roinn infheistíocht bhliaintiúil os cionn €4m in earnáil na gcoláistí samhradh trí dheontais..."

Tagann na ceapacháin seo sna sála ar ghairm phoiblí ar iarratais ar www.Stateboards.ie agus próiseas measúnaithe.

Tá sé fógartha ag an Uasal Eoghan Ó Murchú, an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, go ndearnadh ordú faoi Acht an Reifrinn 1998

Sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta, an ceiliúradh mór a dhéantar in Éirinn ar ár n-oidhreacht náisiúnta

 

Gailearaí