Nuacht

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin ceapadh ceathrar comhaltaí nua ar bhord Mhúsaem Nua-Ealaíne na hÉireann.

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, maoiniu níos mo ná €830,000 do Chultúr Éireann chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn timpeall an domhain trí Chlár Deontas Chultúr Éireann.

Cuireann an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin fáilte roimh ghearrscannán nua le Mná100 agus an Ollamh Lindsey Earner-Byrne, dar teideal ‘Mary M. and Sexual Violence: Ordinary Voices and the Irish Civil War’, mar chuid de Chlár Dheich mBliana na gCuimhneachán 2012-2023.

Rinne an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán Catherine Martin comhghairdeas inniu leis na hEireannaigh a ainmníodh do ghradaim Oscar don 95ú searmanas bronnta.

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, T.D., (Dé Céadaoin, an 18 Eanáir 2023) gur cheadaigh an Rialtas Straitéis Forfheidhmithe agus Plean Gníomhaíochta chun foráil a dhéanamh do chur i bhfeidhm na moltaí a rinneadh i dTuarascáil an Choimisiúin um Thodhchaí na Meán.

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, go bhfuil sé ar intinn aici iad seo a leanas a cheapadh le bheith ina gcomhaltaí de Choimisiún na Meán:

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, go n-osclófar scéim sparánachtaí Markievicz Dheich mBliana na gCuimhneachán d’ealaíontóirí do 2023 le haghaidh iarratas ar líne trí thairseach ealaíontóirí na Comhairle Ealaíon Dé Máirt, an 17 Eanáir 2023 agus dúnfar é ag 5.30 i.n. Déardaoin, an 16 Feabhra 2023.

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, maoiniú €300,000 chun Tacú le Meabhairshláinte Daoine Cruthaitheacha mar chuid de Chlár Sábháilte le Cruthú. Tógann sé seo leithdháileadh foriomlán na Roinne do Chlár Sábháilte le Cruthú suas go dtí €782,000.

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, gur cheadaigh sí céim mhiondeartha thionscadal athfhorbartha Ard-Mhúsaem na hÉireann - Stair an Dúlra.

 

Gailearaí