Nuacht

Tugann an Taoiseach, an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus an tAire Stáit don Spórt agus don Chorpoideachas aitheantas ag ócáid in Farmleigh

Chuir an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, fáilte roimh fhoilsiú chéad chlár oibre Choimisiún na Meán

Inniu (an 31 Bealtaine), d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, 10 faighteoir nua Ghradam Markievicz do 2023

D’fhógair an Tánaiste agus an tAire Cosanta, an tUasal Micheál Martin, TD inniu an scaoileadh is déanaí d’ábhar ó Bhailiúchán Pinsean (1916-1923) na Seirbhíse Míleata (BPSM) ar líne

Tá an tUachtarán, Mícheál D. Ó hUiginn, ag feidhmiú inniu (Dé Domhnaigh 21 Bealtaine) ag Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir i mBaile na nGallóglach, Co. Dhún na nGall. Beidh Jack Chambers, Aire Stáit sa Roinn Iompair agus an Roinn Comhshaoil, Aeráide & Cumarsáide, i láthair thar ceann an Rialtais

Tá scéim phíolótach d’oícheanta déanacha sna músaeim ar mhaithe le tacú leis an nGeilleagar Oíche seolta inniu (Dé Céadaoin an 17 Bealtaine) ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D. roimh Lá Idirnáisiúnta na Músaem

Tá os cionn 470 scoil agus grúpa ar fud na hÉireann ag ullmhú chun Our Anthem/Ár nAmhrán a léiriú - Laoi don Áthas le Beethoven - ar Lá na hEorpa, ar an 8 9 Bealtaine.

D'fhógair an tAire Iompair Eamon Ryan TD, agus an Aire Stáit, Jack Chambers TD, rialacháin nua faoinar féidir le hÚcránaigh a bhfuil ceadúnas tiomána bus agus leoraí acu a bheith ag obair ar bhonn gairmiúil in Éirinn.

Inniu cuirfidh an Chartlann Náisiúnta, i gcomhpháirtíocht le hOifig Taifid Phoiblí Thuaisceart Éireann ‘On The Record: Reflections on the Belfast Agreement (Good Friday Agreement)’ i láthair – plé painéil chun ceiliúradh a dhéanamh ar 25 bliana ó síníodh Comhaontú Aoine an Chéasta.

 

Gailearaí