Oideachas

20iú Feabhra 2014 Duirt an Taoiseach: "Tá mé fíor-bhuíoch den Choláiste Ollscoile, anseo i mBaile Átha Cliath....

29iú Eanáir 2013 Inniu, tá Plean nua Aicsin um Bulaíocht á lainseáil ag an Aire Oideachais agus Scileanna...

Inniu d’fhoilsigh an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D., an Bille um Breisoideachas agus Oiliúint 2013. Déanann an Bille foráil do bhunadh SOLAS, an tÚdarás nua Breisoideachais agus Oiliúna, faoi choimirce na Roinne...

Áirítear athruithe i gcuraclam na Gaeilge i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge agus i scoileanna príomhshrutha, trialacha béil Gaeilge éigeantacha sa tsraith shóisearach, leathnú ar scolaíocht trí mheán na Gaeilge...

Tá an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairi Quinn T.D. chun dul ar aghaidh le pleananna bunúsacha chun ollchóiriú a dhéanamh ar an soláthar do...

D’fhoilsigh an tAire Oideachais agus Scileanna, an tUasal Ruairí Quinn T.D., tuarascáil an Ghrúpa Comhairligh ag an bhFóram faoi Phátrúnacht agus Iolrachas in Earnáil an Bhunoideachais inniu...

Inniu, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn, TD, na cinntí atá déanta aige faoi phátrúnacht na mbunscoileanna nua atá le bunú...

 

Gailearaí