Nuacht

D'fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeilge, beart tacaíochtaí breise a bheidh dírithe ar threisiú a dhéanamh ar earnáil

14,446 aonad cónaithe nua san iomlán a chríochnaíodh in 2017, méadú 45.7% bliain ar bhliain

D'fhógair an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, beart tacaíochtaí breise inniu a bheidh dírithe ar threisiú a dhéanamh ar an earnáil

Tá €26,000 breise ceadaithe ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, le freastal ar an éileamh faoi Chiste

Chun mionbhus le hardaitheoir a cheannach don Ionad Lae, An Tulach, Conamara, Co. na Gaillimhe

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tar éis moladh d'úinéirí madraí agus don phobal i gcoitinne gan dul a chóir cóilíneacht éan i gCuan Loch Garman

 

Gailearaí