Catagóir Innéacs

The Minister for the Environment, Community and Local Government, Mr Phil Hogan, T.D., today (14th September) outlined the registration...

Minister for Social Protection, Ms Joan Burton TD, today (Thursday 8th September 2011) announced a plan to deliver the Department of Social Protection’s services to people facing redundancy from the Talk Talk facility in...

Minister for Research and Innovation Seán Sherlock today launched Science Foundation Ireland's (SFI) Annual Report for 2010. The Government agency,

Taoiseach Enda Kenny today opened the Cloud Computing Summit 2011 in Croke Park....

Minister for Social Protection, Joan Burton T.D., today (7th September) drew attention to the sharp increase in people seeking support under the Back to School Clothing and Footwear Allowance Scheme....

My thoughts are with the workers impacted by this announcement by TalkTalk, as well as their families. I have spoken at length to the company CEO and strongly urged the company...

Mhol Jimmy Deenihan, T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Cathaoirleach Choiste Náisiúnta an Ghorta Mhóir, do scoileanna ar fud na hÉireann tacú le Lá Cuimhneacháin an Ghorta Mhóir a bheidh á reáchtáil i...

Tá se fógartha ag Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, go bhfuil deontas €67,000 ceadaithe aige do Chomhairle Contae Dhún na nGall le haghaidh soilse ar chéanna...

Ar mholadh an Taoisigh, tá an tUas. Martin Fraser, Rúnaí Cúnta, Roinn an Taoisigh, ceaptha ag an Rialtas ina Ard-Rúnaí Rialtais agus ina Ard-Rúnaí i Roinn an Taoisigh, le héifeacht ón 1 Lúnasa 2011...

Ag cruinniú inniu, chinn an Rialtas an Breitheamh Susan Denham Oinigh a ainmniú do cheapachán ina Príomh-Bhreitheamh ag an Uachtarán ar ócáid a théarma oifige seacht mbliana a bheith curtha isteach ag an bPríomh...

 

Gailearaí