Eisiúintí

D’fhógair Dara Calleary TD, Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit Gaeltachta, Gaeilge agus Spóirt inniu go mbeidh campaí samhraidh in ann dul ar aghaidh sa Ghaeltacht faoi shrianta áirithe mar gheall ar Covid-19

Scaoilfidh an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra Iolair Mhara amach i gCúige Mumhan chun borradh a chur faoi líon na n-éan atá ann cheana

D’fhógair Josepha Madigan T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta inniu go bhfuil sé cinn dár nInstitiúidí Náisiúnta Cultúir ag athoscailt ar fad nó go pointe áirithe don phobal mar chuid de Phlean Oibre an Rialtais leis an tSochaí agus Gnóthaí a Athoscailt ón 29 Meitheamh 2020, agus osclóidh Áras Nua-Ealaíne na hÉireann arís an 30 Meitheamh.

Tá fáilte curtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, roimh thuarascáil nua atá curtha i dtoll a chéile ag Sainghrúpa Comhairleach speisialta chuig An Chomhairle Ealaíona a bunaíodh chun bealaí a aimsiú le go mbeadh earnáil na n-ealaíon ábalta dul i ngleic le géarchéim Covid-19...

Tá leithroinnt maoinithe €54,700 fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta inniu chun tacú le Féilte Beaga Áitiúla agus Scoileanna Samhraidh a bheidh ar siúl ar fud na hÉireann in 2020.

Tá leithroinnt maoinithe €54,700 fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta inniu chun tacú le Féilte Beaga Áitiúla agus Scoileanna Samhraidh a bheidh ar siúl ar fud na hÉireann in 2020...

Tá eolas nua iontach tagtha chun solais ar shochaí na gcéad feirmeoirí in Éirinn sa Tréimhse Neoiliteach (4,000RCh–2,500RCh) de bharr obair fhoireann idirnáisiúnta seandálaithe agus géineolaithe faoi threoir Choláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath.

Tá breis is €4.3m i maoiniú fógartha ag an Aire Madigan do 449 tionscadal ar fud na tíre

Déanfar Cruinniú na nÓg 2020, lá náisiúnta na hÉireann don ghníomhaíocht chruthaitheach saor in aisce do leanaí agus do dhaoine faoi 18 mbliana d'aois, a cheiliúradh Dé Sathairn an 13 Meitheamh 2020, agus mhol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan T.D. inniu do dhaoine óga ar fud na tíre dul ar líne, páirt a ghlacadh agus tabhairt faoin gcruthaitheacht don Chruinniú.

Tá fógartha ag an Seanadóir Seán Kyne, Aire Stáit na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán go bhfuil ciste beart éigeandála aon uaire ar fiú €4.7m é ceadaithe chun tacú le cobhsú earnáil na gcoláistí samhraidh Gaeilge sa Ghaeltacht.

 

Gailearaí