Nuacht

Tá fáilte curtha ag an Aire Malcolm Noonan, an tAire Stáit sa Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, ag foilsiú an "Seicliosta agus stádas tíre na Brítíte Eorpaí - nuashonrú 2020".

Tháinig Catherine Martin TD, an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta agus an Chomhairle Ealaíon le chéile inniu chun na dúshláin a gcaithfidh an earnáil aghaidh a thabhairt orthu ar bhonn láithreach a phlé chomh maith le maoiniú na Comhairle Ealaíon agus athoscailt na h-ionaid a oscailt arís i ndiaidh na srianta a cuireadh i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar scaipeadh Covid-19 a phlé.

D’fhógair Dara Calleary TD, Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit Gaeltachta, Gaeilge agus Spóirt inniu go mbeidh campaí samhraidh in ann dul ar aghaidh sa Ghaeltacht faoi shrianta áirithe mar gheall ar Covid-19.

Chuir Catherine Martin TD, an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta fáilte inniu (an 2 Iúil) roimh an tAire Stáit don Ghaeltacht, don Ghaeilge agus Spórt agus Príomh-Aoire an Rialtais Dara Calleary TD, chuig an Roinn agus dúirt sí go raibh sí ag súil le bheith ag obair i gcomhar leis ar fud na n-earnálacha tábhachtacha seo...

Tá fáilte curtha ag Catherine Martin TD, an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Spóirt, Cultúir agus Gaeltachta, roimh ceapachán Phríomh-Aoire an Rialtais, Dara Calleary TD mar Aire Stáit Gaeltachta, Gaeilge agus Spóirt inniu...

D'fháiltigh Catherine Martin TD, an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Spóirt agus Gaeltachta inniu (an 29 Meitheamh) roimh an scéala bhfuil Forais Náisiúnta Cultúir luachmhara na hÉireann oscailte arís den chéad uair ón 12 Márta, nuair a fógraíodh go raibh an tír faoi chuibhriú...

Scaoilfidh an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra Iolair Mhara amach i gCúige Mumhan chun borradh a chur faoi líon na n-éan atá ann cheana

D’fhógair Josepha Madigan T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta inniu go bhfuil sé cinn dár nInstitiúidí Náisiúnta Cultúir ag athoscailt ar fad nó go pointe áirithe don phobal mar chuid de Phlean Oibre an Rialtais leis an tSochaí agus Gnóthaí a Athoscailt ón 29 Meitheamh 2020, agus osclóidh Áras Nua-Ealaíne na hÉireann arís an 30 Meitheamh.

Tá sé deimhnithe ag Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeltacht, don Ghaeilge agus do na hOileáin, an Seanadóir Seán Kyne, go mbeidh rochtain ag cliantchomhlachtaí Údarás na Gaeltachta ar réimse iomlán tacaíochtaí faoin gCiste Cothaithe Fiontair, agus €5 milliún ar fáil mar thús...

Tá leithroinnt maoinithe €54,700 fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta inniu chun tacú le Féilte Beaga Áitiúla agus Scoileanna Samhraidh a bheidh ar siúl ar fud na hÉireann in 2020.

 

Gailearaí