Nuacht

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán leithdháileadh maoinithe €122,045 inniu do 34 imeacht chun tacú le Mionfhéilte Áitiúla agus Mionscoileanna Samhraidh a reáchtálfar ar fud na hÉireann in 2022.

Agus é ar chuairt inniu ar Ghaeltacht na Gaillimhe, d’fhógair Jack Chambers TD, Aire Stáit na Gaeltachta agus an Spóirt, gur cheadaigh sé maoiniú breise nach mó ná €130,644 don eagraíocht Tuismitheoirí na Gaeltachta, chun go mbeidh siad in ann an pacáiste tacaíochta teaghlaigh atá á riar acu thar ceann na Roinne a bhainistiú agus a fhorbairt.

D’fhógair an tAire Catherine Martin agus an tAire Stáit Chambers inniu go gcuirfear maoiniú €3,663,280 ar fáil don phróiseas pleanála teanga d’Fhoras na Gaeilge agus d’Údarás na Gaeltachta i mbliana

Inniu chuir an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, roinnt leasuithe Rialtais ar an mBille um Rialáil Sábháilteachta agus Meán ar Líne i láthair.

Foilsíodh Norma Foley TD, an tAire Oideachais, (Déardaoin an 30 Meitheamh): Athbhreithniú ar an Litríocht chun Sraith Idirghabhálacha Éifeachtacha a Aithint chun Dul i nGleic le STEM agus na hEalaíona i Suíomhanna Luathbhlianta, Bunscoile agus Iar-bhunoideachais.

Sheol na hAirí Foley, Harris agus O’Gorman OFI go 2030 — an 2a Straitéis Náisiúnta um Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt & Meán, Catherine Martin T.D. gur roghnaíodh ‘In Search of Hy-Brasil’ chun ionadaíocht a dhéanamh ar son na hÉireann ag an 18ú Biennale Ailtireachta sa Veinéis in 2023.

Seolfaidh an Taoiseach Micheál Martin agus an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D. Maoinchiste Annála Samhalta na hÉireann inniu (an 27 Meitheamh).

D’fhreastail an tAire Cosanta, Simon Coveney TD, ar Shearmanas Coimisiúnaithe na Seirbhíse Cabhlaigh na bliana seo ag bunáit an Chabhlaigh in Inis Sionnach, Contae Chorcaí áit ar ceapadh daltaí den 60ú rang le bheith ina nOifigigh ar na Buan-Óglaigh.

 

Gailearaí