Nuacht

Dúirt an tAire McHugh agus é ag fógairt an deontais “Déanann mo Roinn infheistíocht bhliaintiúil os cionn €4m in earnáil na gcoláistí samhradh trí dheontais..."

Tagann na ceapacháin seo sna sála ar ghairm phoiblí ar iarratais ar www.Stateboards.ie agus próiseas measúnaithe.

Tá sé fógartha ag an Uasal Eoghan Ó Murchú, an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, go ndearnadh ordú faoi Acht an Reifrinn 1998

Sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta, an ceiliúradh mór a dhéantar in Éirinn ar ár n-oidhreacht náisiúnta

Seolann an tAire Madigan agus an tAire Griffin i gcomhar le Fáilte Éireann Tabhair Faoi Chroí Fiáin na hÉireann

Rinne Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Plean Gníomhaíochta 2018-2022 don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

D’fhógair Joe McHugh, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, go bhfuil deontas de €1,230 ceadaithe aige

Is fiú breis is €1 billiún tionscal closamhairc agus beochana d'Eacnamaíocht na hÉireann

An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, roimh fhógra ón gComhairle Ealaíon maidir le maoiniú ar fiú beagnach €7 milliún

 

Gailearaí