Óráidí

A Aire, a Ard-Rúnaithe, a dhaoine uaisle, tráthnóna maith agaibh agus fáilte go dtí Farmleigh...

A Aire, a dhaoine uaisle, móradh daoibh ar maidin.Is é Tangent, Spás Oibre Smaointe na Tríonóide, an t-ionad is oiriúnaí le haghaidh dara Cruinniú Mullaigh Future Jobs an lae inniu...

Chas mé le cúigear stiúrthóirí Quinn Industrial Holdings tráthnóna inniu. Lorg mé an cruinniú seo a thionól chun buíochas a ghabháil leis na stiúrthóirí as a misneach, a dtiomantas agus a ndúthracht don chuideachta...

A Airí, a dhaoine uaisle, móradh daoibh ar maidin. Bhí an file Eavan Boland spreagtha chun scríofa ag an timpeallacht seo faoi chumhacht an dúlra agus na ceachtanna a d’fhéadfaimis foghlaim uaidh.

A Chinn Chomhairle, Mar Thaoiseach, gabhaim leithscéal, thar ceann an Stáit, leis na mná agus a ndaoine muinteartha a d’fhulaing iliomad teipeanna ar an mbealach a oibríodh scagthástáil ceirbheacs inár dtír i gcaitheamh go leor blianta.

Móradh daoibh ar maidin. Is deas liom fáilte a chur romhaibh go léir go Cruinniú Mullaigh Digiteach na bliana seo. Go raibh maith agaibh as teacht anseo inniu, ar thaisteal go leor díobh anseo ó áiteanna thar lear.

Dia daoibh ar maidin, Go raibh maith agat Frank as cuireadh a thabhairt dom anseo ar maidin.

Ráiteas leis an Taoiseach ag Cruinniú Mullaigh na Náisiún Aontaithe um Ghníomhú ar son na hAeráide 2019, Nua-Eabhrac...

Óráid an Taoisigh, Sraith Cheannaireachta don Óige Chistí na hÉireann, Dé Máirt...

Óráid an Taoisigh, ag Comhdháil FBM & Straitéis Fiontraíochta, Staid Aviva...

 

Gailearaí